Pobierz e-pity 2020

Przed 10 stycznia nie zapomnij o PIT-12

Piotr Szulczewski 03.01.2017 09:00 (aktualizacja: )

Pracownicy mają możliwość uniknąć rozliczenia rocznego. Jeśli tylko przed 10 stycznia 2017 r. przekażą pracodawcy PIT-12, ich deklaracja podatkowa zostanie sporządzona przez zakład pracy.

Przed 10 stycznia nie zapomnij o PIT-12

Źródło: YAY foto

Pracodawca, który przed 10 stycznia otrzymaPIT-12 zobowiązany będzie do końca lutego 2017 r. przesłać do urzędu skarbowego oraz do pracownika PIT-40. Pracownik nie musi w takim przypadku sporządzać własnej deklaracji podatkowej. Wysłany PIT-40 jest jego rozliczeniem rocznym. Musi być jednak świadomy, że rozliczając się na PIT-40:

  • nie odlicza ulg podatkowych (oprócz rozliczanych przez pracodawcę składek ZUS, zdrowotnych, zwróconej za pośrednictwem płatnika uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu),
  • nie może przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego,
  • nie może rozliczać innych kosztów uzyskania przychodów niż stosowane przez pracodawcę, ewentualnie kosztów wynikających z imiennych biletów miesięcznych, które były wyższe niż koszty ryczałtowe,
  • nie może rozliczyć się łącznie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,

Jeśli pracownik nie ma innych przychodów – PIT-40 jest tylko informacją od pracodawcy, z którą nie musi nic więcej robić. Obowiązek sporządzenia deklaracji podatkowej nie będzie go dotyczył.

Jeżeli pracownik posiada inne źródła przychodów, to PIT-40 może być połączony z deklaracją:

W takim przypadku podatnik przekazuje wypełnione odpowiednie z powyższych trzech deklaracji i na tym kończy rozliczenie podatkowe.

Nie można PIT-40 natomiast łączyć z PIT-37 czy PIT-36. Innymi słowy uzyskiwanie innych przychodów, opodatkowanych według skali podatkowej, rozliczanie ulg podatkowych lub kosztów uzyskania innych, niż wskazane przez pracodawcę) zmusza do sporządzenia dodatkowej deklaracji PIT – korygującej rozliczenie przeprowadzone przez pracodawcę. W takim przypadku pracownik może wykorzystać PIT-40 i oprócz dodatkowych pozycji, które chce wypełnić, musi wpisać na nim również kwoty zawarte pierwotnie w przekazanym mu przez pracodawcę PIT-40. Deklaracje PIT-36 lub PIT-37 składa wówczas do końca kwietnia 2017 r.

Przekaż PIT-12 przed 10 stycznia

Pracodawca nie musi formalnie potwierdzać daty przyjęcia PIT-12. Niemniej powinien poinformować pracowników, że oświadczenie musi zostać mu przekazane przed 10 stycznia 2017 r. W przypadku wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, decydować powinna być data wysłania oświadczenia listem poleconym.

Piotr Szulczewski, PIT.pl