Przebywasz na zwolnieniu lekarskim? Pamiętaj o ważnym obowiązku względem ZUS

Iwona Maczalska

Osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim, zmieniające miejsce pobytu wskazane w e-ZLA zobowiązane są niezwłocznie o tym fakcie poinformować ZUS. To jednak nie wszystko. Informację taką należy również przekazać swojemu pracodawcy. W jakim terminie należy to zrobić?

» Zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uczula ,, Na zwolnieniu lekarskim podaj adres, pod którym przebywasz. Gdy zmieniasz miejsce pobytu w czasie e-ZLA, zgłoś to w ciągu 3 dni w ZUS i u pracodawcy”.

Choroba pracownika

Źródło: shutterstock

Zmiana miejsca pobytu na chorobowym. Jak poinformować ZUS?

Kluczową kwestią jest samo poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pracodawcy o tymczasowej zmianie pobytu. Należy w tym przypadku dotrzymać 3-dniowego terminu. Informacje o aktualnym adresie przebywania można zgłosić w ZUS zarówno telefonicznie, osobiście w dowolnym oddziale, jak i za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS.

e-ZLA najczęstsze wątpliwości pracowników

Od 2019 roku pracownicy mają mniej obowiązków związanych z informowaniem i dostarczaniem zwolnień lekarskich swoim pracodawcom. Dzięki wprowadzeniu elektronicznych zwolnień, pracownik którego pracodawca posiada konto na PUE nie musi się martwić o dostarczanie papierowych zwolnień, jak miało miejsce jeszcze kilka lat temu. Aktualnie wystawione elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA trafiają automatycznie na konto pracodawcy, bez udziału chorego pracownika.

Osoby mające wątpliwości jak korzystać z e-ZLA, kiedy dostarczać je osobiście do pracodawcy oraz co robić w przypadku błędu w elektronicznym zwolnieniu mogą skorzystać z poradnika ZUS zawierającego listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących e-ZLA oraz odpowiedzi udzielonych przez ZUS. Poradnik dostępny jest tutaj.

Choroba, wypadekZUS