Projekt wydłużenia małego ZUS-u zastąpił inny pomysł?

Katarzyna Sudaj 21.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Wrześniowy projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie mówi już o wydłużeniu do trzech lat ulgi na obniżone składki ZUS dla nowych firm. Rozpatrywany w Sejmie projekt tej ustawy dotyczy zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Projekt wydłużenia małego ZUS-u zastąpił inny pomysł?

Projekt wydłużenia małego ZUS-u zastąpił inny pomysł? / YAY foto

 

Na początku września pisaliśmy o pomyśle przedłużenia okresu opłacania ulgowych składek na mały ZUS dla nowopowstałych firm z dwóch do trzech lat. Ten pierwszy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych powstał z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3-letnia ulga na mały ZUS dla wszystkich?

Pojawiała się nawet szansa, że 3-letnia ulga na niższe składki ZUSobejmie nie tylko firmy, które powstaną po planowanym wejściu w życie nowych przepisów, czyli jak zakładał projektodawca od 1 stycznia 2018 roku. Już kilka dni po publikacji tego projektu Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a później także Ministerstwo Finansów, w ramach konsultacji i opiniowania przyszłych przepisów zaproponowały, aby rozszerzyć ulgą także na firmy już istniejące, a więcej założone w 2016 i 2017 roku, które obecnie korzystają z dwuletniej ulgi na mały ZUS. Jednak nadal są to tylko pisma obu instytucji, a nie zapisy wprowadzone do projektu.

Jak jeden pomysł zamienił się w drugi?

Obecnie (data wpisu 16 listopada br.) Rządowe Centrum Legislacji informuje, że projekt ustawy został skierowany do Sejmu, a dalszy ciąg procesu legislacyjnego znajduje się na stronach Sejmu RP. Jednak po przejściu na wskazaną stronę trafiamy na informację dotyczącą rządowego projektu nowelizacji tej samej ustawy, która to dotyczy zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Nie ma w niej słowa o zmianach przepisów dotyczących ulgowego ZUS dla nowych firm.

Przypomnijmy, że z danych ZUS podawanych za czerwiec 2017 r. wynika, iż obniżoną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tzw. mały ZUS stosuje ponad 267 tys. płatników.

Sprawdź, jak zoptymalizować składki emerytalno-rentowe bez górnej granicy

Czy to oznacza, że rząd zupełnie porzucił prace nad zapowiadanym wydłużenie tej ulgi? Na pewno odłożył je w czasie. Choć doświadczenie z szeroko zapowiadanym wprowadzeniem podatku liniowego i późniejsze nagłe przerwanie prac nad nowelizacja przepisów w tym zakresie, nie każe obiecywać sobie zbyt wiele.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl