Produkty lecznicze finansowane ze zbiórek publicznych rozpoczętych w trakcie epidemii bez VAT

Redakcja PIT.pl

Rozporządzeniem przywracamy zerowy VAT dla produktów leczniczych finansowanych ze zbiórek publicznych rozpoczętych w trakcie stanu epidemii. Stawka 0% VAT dla takich leków będzie mogła być stosowana wstecznie, czyli już od 17 maja 2022 r. Dla zbiórek rozpoczętych po odwołaniu stanu epidemii – a więc po 16 maja 2022 r. – obowiązują wcześniejsze zasady opodatkowania, tj. stawka 8%.

Wraz z odwołaniem stanu epidemii wygasła preferencja dla sprowadzanych z zagranicy leków, których sprzedaż była następnie finansowana ze zbiórek publicznych. Wprowadzona stawka 0% VAT dla takich leków obowiązywała od 25 kwietnia 2020 r. do 16 maja 2022 r. i była związana z ograniczeniami spowodowanymi pandemią. Wobec docierających do resortu finansów sygnałów w tej sprawie, uznano za uzasadnione przywrócenie możliwości stosowania stawki preferencyjnej 0% dla dostaw ww. produktów leczniczych finansowanych ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego, rozpoczętych jeszcze w trakcie stanu epidemii, czyli najpóźniej 16 maja 2022 r.

Źródło: shutterstock

Warunkiem stosowania obniżonej stawki VAT jest spełnienie określonych wymogów dokumentacyjnych.

13 lipca 2022 r. zostało podpisane rozporządzenie wprowadzające stosowne regulacje w tym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. 1496) link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1496

Źródło: MF