Problemy z Polskim Bonem Turystycznym. Gdzie składać wniosek o przyznanie bonu?

Iwona Maczalska

Rodziny, którym bon turystyczny nie wyświetla się automatycznie na PUE, a także rodziny, które chcą zyskać dodatkowy bon z tytułu wychowywania niepełnosprawnego dziecka, muszą złożyć stosowny wniosek. W związku jednak z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi problemów w składaniu wniosków o przyznanie bonu turystycznego za pośrednictwem platformy ePUAP, Polska Organizacja Turystyczna informuje, gdzie należy kierować wnioski po 1 lipca 2021 roku.

» Dodatkowy bon turystyczny na dziecko. Komu przysługuje i na jakich zasadach?

Polska Organizacja Turystyczna otrzymuje liczne zgłoszenia dotyczące problemów w funkcjonowaniu platformy ePUAP, w zakresie ustalania prawa do bonu turystycznego. Występujące problemy bardzo utrudniają, a często całkowicie uniemożliwiają złożenie wniosku o przyznanie prawa do bonu. W związku z tym Polska Organizacja Turystyczna prosi o powstrzymanie się od wnioskowania za pośrednictwem ePUAP. W zamian za to wnioski w formie papierowej kierować należy bezpośrednio za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres biura Polskiej Organizacji Turystycznej.

Wnioski o bon turystyczny

Źródło: bonturystyczny.polska.travel

» ZUS radzi, jak krok po kroku aktywować bon turystyczny 2021

Gdzie wysłać wniosek / reklamację dotyczącą bonu turystycznego po 1 lipca?

Jak można przeczytać na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej ,, W związku z niezależnymi od Polskiej Organizacji Turystycznej i powtarzającymi się problemami z funkcjonowaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Polska Organizacja Turystyczna Oddział zamiejscowy ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego informuje, że od 1 lipca 2021 r. wszelkie wnioski dotyczące ustalenia prawa do bonu lub dodatkowego uprawnienia do bonu (opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością) należy kierować za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

Polska Organizacja Turystyczna
Departament Bonu Turystycznego
Ul. Janińska 32
32-020 Wieliczka”

Polska Organizacja Turystyczna uczula jednak, że w celu przyśpieszenia wydania decyzji, do własnoręcznie podpisanego wniosku należy dołączyć aktualne i oryginalne zaświadczenie o przyznaniu świadczenia 500+.

Skąd pozyskać zaświadczenie o pobieraniu świadczenia 500+?

Wątpliwości budzi kwestia tego, gdzie można pozyskać zaświadczenie o uprawnieniu do pobierania świaczenia 500+. Dokument ten można uzyskać we właściwym dla rodziny ośrodku pomocy społecznej, bądź też za pośrednictwem internetu - poprzez platformę ePUAP.

Polski Bon Turystyczny