Dodatkowy bon turystyczny na dziecko. Komu przysługuje i na jakich zasadach?

Iwona Maczalska

W ramach Polskiego Bonu Turystycznego każdej rodzinie wychowującej dziecko do 18 roku życia przysługuje bon o wartości 500 zł na każde dziecko. Są jednak sytuacje, kiedy rodzina może ubiegać się o przyznanie dodatkowego bonu. Komu przysługuje dodatkowy bon turystyczny i na jakich zasadach?

» ZUS radzi, jak krok po kroku aktywować bon turystyczny 2021

Rodzice dzieci, które mają przyznane prawo do świadczenia 500 plus lub dodatku wychowawczego mogą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego. Wynosi on 500 zł na każde dziecko. Sytuacja zmienia się, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Wówczas dziecku przysługuje podwójny bon turystyczny. Jakim dzieciom przysługuje dodatkowy bon i jakie warunki należy spełnić?

Dodatkowy bon turystyczny na dziecko

Źródło: shutterstock

Polski Bon Turystyczny na dziecko niepełnosprawne – w jakiej wysokości?

Rodzicowi, któremu przyznano prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego na dziecko niepełnosprawne, przysługuje dodatkowe świadczenie w formie bonu. Jeżeli więc otrzyma on już jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł, może ubiegać się o przyznanie dodatkowego świadczenia w formie bonu – również w wysokości 500 zł. 

» Bon turystyczny 2021. Czy można wymienić bon na gotówkę?

Jak złożyć wniosek o dodatkowy bon turystyczny na dziecko niepełnosprawne?

W celu uzyskania dodatkowego bonu turystycznego na dziecko niepełnosprawne należy w platformie usług elektronicznych PUE ZUS złożyć stosowne oświadczenie o ustalenie prawa do przyznania dodatkowego bonu. Jak wypełnić i złożyć oświadczenie za pośrednictwem PUE? Jak informuje Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii na stronie bonturystyczny.polska.travel ,, Oświadczenie wypełnisz na PUE z pomocą kreatora. W oświadczeniu wskaż, czy Twoje dziecko ma orzeczenie o:

  • niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanym na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, wydanym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do oświadczenia musisz dołączyć kopię orzeczenia.”

Polski Bon Turystyczny