Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Problemy techniczne przy składaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Stanowisko rzecznika MŚP

Redakcja PIT.pl

Aktualizacje programu Płatnik były dokonywane przez ZUS dopiero w ostatnich dniach, w związku z czym okres, jaki pozostał na złożenie rozliczenia rocznego składki zdrowotnej, jest bardzo krótki. Jednocześnie pojawiają się błędy, które uniemożliwiają jakąkolwiek wysyłkę dokumentów przez system.

» Księgowe apelują do MZ i ZUS w sprawie składki zdrowotnej

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz skierował pismo interwencyjne do Prezes ZUS, zwracając się o zajęcie stanowiska w sprawie i podjęcie działań, mających na celu naprawienie systemu, tak, aby umożliwić przedsiębiorcom wypełnienie obowiązku ustawowego w terminie. W piśmie Rzecznik MŚP zadał pytanie, na jakich zasadach ZUS będzie zwracał nadpłaconą składkę w przypadku niezawinionego przez płatnika uchybienia terminu złożenia rocznej deklaracji. Nie do zaakceptowania byłaby sytuacja, w której płatnik przez nieprawidłowo działający system nie mógł w terminie ustawowym złożyć deklaracji i musiałby dłużej czekać na zwrot nadpłaconych pieniędzy.

» ZUS wdraża kolejną aktualizację PŁATNIKA. Księgowe czekają kolejne problemy?

Problemy z PŁATNIKIEM. APEL MŚP

Źródło: shutterstock

Rzecznik od miesięcy dopomina się o umożliwienie opłacania składki zdrowotnej miesięcznym ryczałtem o wysokości ustalonej na podstawie wielkości składki z roku poprzedniego na wzór zaliczkowego opłacania PIT i CIT. Istnieją firmy, które mają przychody nierozłożone równo w okresach miesięcznych. W przypadku uzyskania dużego przychodu na początku roku (np. zrealizowany kontrakt przygotowywany w dłuższym okresie) firmy te mają ogromne nadpłaty składki zdrowotnej i według obecnych przepisów muszą czekać miesiącami na jej zwrot, co powoduje nieuzasadnione kredytowanie budżetu NFZ przez firmy i grozi zachwianiem ich płynności finansowej. Niestety postulaty Rzecznika MŚP w zakresie wprowadzenia możliwości zaliczek, pomimo braku zastrzeżeń ze strony MF, nie znalazły dotychczas uznania w Ministerstwie Zdrowia i ZUS. Niedopuszczalne byłoby zatem, aby przedsiębiorcy, w przypadku niezłożenia deklaracji w terminie nie z własnej winy, musieli dodatkowo czekać na zwrot nadpłaconych pieniędzy.

Ponadto po raz kolejny skutki niedopracowanych rozwiązań związanych z Polskim Ładem obciążają biura księgowe, które muszą ponosić dodatkowe koszty z tym związane i nie otrzymują za to żadnych rekompensat finansowych.

» Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Najczęstsze pytania i odpowiedzi ZUS

Pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza do Pani Profesor Gertrudy Uścińskiej Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 2023.05.11 WPL.117.2023.DL

 

Źródło: Rzecznik MŚP

Składka zdrowotnaZUS