Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Łączenie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze zwolnieniem z ZUS. Nowy wniosek rzecznika MŚP

Redakcja PIT.pl

Rzecznik MŚP wystąpił z wnioskiem o ocenę możliwości łączenia świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze zwolnieniem ze składek ZUS. Do Rzecznika MŚP dotarły bowiem sygnały, że w praktyce funkcjonowania wojewódzkich urzędów pracy możliwość korzystania z tych świadczeń w różnych okresach podlega ograniczeniu.

Rzecznik MŚP wnioskiem z 18 grudnia 2020 r. zwrócił się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej z oceną dotyczącą możliwości łączenia świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy określonych w art. 15g i art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, dalej: „Specustawa”) ze zwolnieniem ze składek ZUS, o którym mowa w art. 31zo Specustawy.

Pismo rzecznika MŚP

Źródło: shutterstock

Do Rzecznika MŚP dotarły sygnały, że w praktyce funkcjonowania wojewódzkich urzędów pracy możliwość korzystania z tych świadczeń w różnych okresach podlega ograniczeniu. Chodzi o sytuację, gdy przedsiębiorca w okresie np. marzec – maj 2020 r. skorzystał ze zwolnienia ze składek, a w późniejszym i niepokrywającym się okresie złożył np. wniosek o, którym mowa w art. 15gg Specustawy (o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy). W takiej sytuacji właściwe organy mają ograniczać zakres pomocy z art. 15gg poprzez nieprzyznawanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. Praktykę taką potwierdziło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w korespondencji z jednym z przedsiębiorców.

Wobec powyższego Rzecznik MŚP wystąpił z oceną skierowaną do MRPiT oraz MRiPS wskazując, że w świetle obecnego brzmienia przepisów taka interpretacja jest nieuprawniona, a łączenie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy oraz zwolnienia ze składek ZUS powinno być możliwe w pełnym zakresie, jeżeli dotyczy różnych i niepokrywających się okresów.

Pismo Rzecznika MŚP do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z oceną dotyczącą możliwości łączenia świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS.

Pismo Rzecznika MŚP do Minister Rodziny i Polityki Społecznej z oceną dotyczącą możliwości łączenia świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS.

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w Polsce