Pracodawca sprawdzi czy pracownik jest zaszczepiony? Ustawa trafiła do Sejmu

Ewelina Czechowicz

Poselski projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 uzyskał pozytywną opinię rządu i będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić czy pracownik jest zaszczepiony?

Druk nr 1846 uzyskał pozytywną opinię komisji zdrowia. Ustawa wg projektu ma umożliwić pracodawcom sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy.

Czy pracodawca sprawdzi czy pracownik jest zaszczepiony?

Źródło:shutterstock

Pracodawca będzie mógł żądać informacji o szczepieniu

Jeżeli przepisy zostaną uchwalone i podpisane przez Prezydenta pracodawca będzie mógł żądać od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19, posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2:

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, jeżeli jest to niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, pracodawca może żądać od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem.
2. Z obowiązku podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem, zwolniony jest pracownik, który przedstawi unijne cyfrowe zaświadczenie COVID. 

Art. 3 projektowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość wykonywania działalności w czasie epidemii COVID-19

Bezpłatne testy

Zgodnie z projektowanymi przepisami pracownicy lub osoby, które pozostają w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą będą mogli wykonywać nieodpłatne testy w kierunku SARS-CoV-2, w tym finansowane ze środków publicznych. Już od 27 stycznia 2022 r. ma zostać wprowadzona możliwość wykonania testów w aptekach.

Uprawnienia pracodawcy a Covid-19

Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie, pracodawca będzie mógł dokonać znaczących zmian w organizacji pracy przedsiębiorstwie, w tym zmienić systemy lub rozkłady czasu pracy, a także delegować pracowników lub osoby, które pozostają z nim w stosunku cywilnoprawnym, do obowiązków poza stałym miejscem pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy. Dotyczyć to będzie osób, które przekazały pracodawcy informację o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub braku przebycia infekcji wirusa SARS-CoV-2. Chodzi także o osoby, które  posiadają pozytywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. 

Jeżeli pracownik nie przekaże informacji, o których mowa w ust. 1 lub 2, pracodawca może:
1) dokonać zmiany organizacji pracy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, w tym sposobu wykonywania pracy przez pracowników;
2) dokonywać zmian w systemach lub rozkładach czasu pracy pracowników;
3) powierzyć pracownikowi wykonywanie innego rodzaju pracy za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy, nie niższym niż dotychczasowe.

Art. 3 pkt. 9 projektowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość wykonywania działalności w czasie epidemii COVID-19

Koronawirus w PolsceKodeks pracy