PPK obejmie nową grupę osób

Katarzyna Sudaj 21.06.2019 08:18 (aktualizacja: )

Za kilka dni wejdzie w życie nowelizacja ustawy o PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą także osoby na zasiłku macierzyńskim i urlopie wychowawczym.

Bezpitowcy. Czy popierasz zerowy PIT dla młodych? [Sonda]

We wtorek 25 czerwca 2019 roku zaczną obowiązywać przepisy ustawy z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe.

PPK: Limit 30-krotności zniesiony. Najlepiej zarabiający zapłacą pełną składkę

Nowelizacja wprowadzi kilka ważnych zmian, w tym rozszerza katalog osób zatrudnionych, w rozumieniu ustawy o PPK, o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to, że i te osoby zostaną objęte składkami na PPK.

Młode matki, młodzi niepełnosprawni lub chorujący do 26 r.ż. są gorsi podatkowo od pracowników

Druk PobierzOpis deklaracji
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)aktywny skoroszyt excellFormularz obowiązuje od 28 czerwca 2019 r.

Maksymalny limit wpłat na PPK

Nowelizacja wprowadza również maksymalny limit wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika PPK do wysokości 50 000 dolarów amerykańskich według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

 

Sprawdź, inne zmiany dotyczące PPK, które znalazły się w nowelizacji przepisów.

Składki ZUS 2020: będzie spora podwyżka dla przedsiębiorców

PPK emeryturaMacierzyństwoUrlop