Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców 5 tys. zł

03.04.2020 09:04 (aktualizacja: )

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców umożliwia pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

Udzielana będzie do kwoty 5 tys. złotych.

Pożyczka jest niskooprocentowana. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Z pomocy skorzystać może mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Na jaki czas udzielana jest pożyczka?

Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Umorzenie

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Dokumentacja

Formularz wniosku o udzielenie pożyczki będzie dostępny:

  • na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy
  • Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia
  • poprzez platformę praca.gov.pl wraz z formularzem umowy

Przedsiębiorca może złożyć wniosek:

  • w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
  • poprzez platformę praca.gov.pl

Źródło: MRPiPS

Koronawirus w PolsceMikropożyczka