Pomoc z tarczy 7.0 jest dostępna dla firm powstałych w 2020 r

Ewelina Czechowicz

Na mocy rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, rząd rozszerzył wsparcie na poszkodowanych przez Covid-19 przedsiębiorców. O pomoc będą mogły wystąpić firmy, które rozpoczęły działalność w 2020 r. Jakie warunki muszą spełnić, aby otrzymać wsparcie?

Rozporządzenie przewiduje 4 formy wsparcia:

  • Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
  • Dodatkowe świadczenie postojowe
  • Jednorazową dotację
  • Zwolnienie ze składek ZUS

Więcej o powyższych świadczeniach piszemy w artykule: Tarcza 7.0, kto otrzyma wsparcie

Pomoc dla firm, które rozpoczęły działalność w 2020 r.
Źródło: shutterstock

Pomoc z tarczy branżowej dla firm powstałych w 2020 roku

Obwiązujące od 1 lutego 2021 r. przepisy rządowego rozporządzenia dają możliwość skorzystania z pomocy firmom, które rozpoczęły działalność w 2020 r. Warunkiem otrzymania pomocy jest prowadzenie działalności na dzień 30 listopada 2020 r. Nowi przedsiębiorcy, zamiast porównywać swój przychód do odpowiedniego miesiąca w roku poprzedzającym, mogą wziąć pod uwagę (w zależności od formy wsparcia) miesiąc, jeden z dwóch miesięcy, lub jeden z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w zależności od instrumentu pomocowego) i porównać uzyskany przychód do miesiąca poprzedniego.

Warunkiem przyznania pomocy z tarczy branżowej jest również odnotowanie odpowiedniego spadku przychodów we wskazanym okresie porównawczym, a także prowadzenie działalności gospodarczej o określonym profilu, identyfikowanym po kodzie PKD przedsiębiorcy.

O świadczeniach z tarczy branżowej piszemy w artykułach:

5000 zł dla jednoosobowych działalności poszkodowanych przez Covid-19

Od 1 lutego 2021 r. kolejne zwolnienia ze składek ZUS i świadczenia postojowe

Koronawirus w PolsceŚwiadczenie postojoweZwolnienia z ZUSHOT