Od 1 lutego kolejne zwolnienia z opłacania składek i świadczenie postojowe z ZUS

Ewelina Czechowicz

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o umorzenie składek za styczeń albo za grudzień i styczeń oraz wnioskować o wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pomoc uzyskają na mocy nowego rozporządzenia Rady Ministrów.

Pomoc uzyskają firmy, których PKD znalazło się w rozporządzeniu. Uprawnionych będzie około 50 branż. Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej. Kto skorzysta z umorzenia składek za styczeń a kto za grudzień i styczeń?Komu ZUS będzie mógł wypłacić dodatkowe świadczenie postojowe? Jak wnioskować o pomoc? - wyjaśniamy

Świadczenia z ZUS dla poszkodowanych przez koronawirusa

Poszkodowani przez pandemię Covid-19 przedsiębiorcy, którzy spełnią wymagania ustawodawcy mogą wnioskować do ZUS o:

 • Umorzenie składek za styczeń lub grudzień i  styczeń
 • Dodatkowe świadczenie postojowe

zwolnienie z ZUS i dodatkowe postojowe od 1 lutego 2021 r.

Źródło:shutterstock

Umorzenie składek za styczeń lub grudzień i styczeń

 • Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS będą mogli wnioskować przedsiębiorcy o przeważającym PKD:

Za styczeń:

Kod PKD

Opis

47.71.Z

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z

sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 

Za styczeń i grudzień o zwolnienie z opłacania składek do ZUS mogą wystąpić przedsiębiorcy o PKD:

Kod PKD

Opis

49.32.Z

Działalność taksówek osobowych

49.39.Z

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

55.10.Z

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

pola kempingowe

 56.10.A

restauracje

56.10.B

ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z

przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z

przygotowanie i podawanie napojów

59.11.Z

produkcja filmów, nagrań wideo

59.12.Z

działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

59.13.Z 

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

59.14.Z

działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z

działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z

 działalność fotograficzna

77.21.Z

wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A

działalność agentów turystycznych

79.12.Z

działalność organizatorów turystyki

79.90.A

działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C

pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 82.30.Z

organizacja targów i kongresów

85.51.Z

pozaszkolna edukacja sportowa

 85.52.Z

pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

nauka języków obcych

85.59.B

pozostałe pozaszkolne formy edukacji

86.10.Z

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

działalność paramedyczna

90.01.Z

wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z

wspomaganie przedstawień

90.04.Z

działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z

działalność muzeów

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

93.13.Z

działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z

pozostała działalność sportowa

93.21.Z

działalność wesołych miasteczek

93.29.A

 działalność pokojów zagadek, domów strachu

93.29.B

działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

93.29.Z

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z

pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

96.04.Z

działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

 

 Źródło: opracowanie własne PIT.pl

 

Warunki uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS

Przedsiębiorcy wnioskujący o zwolnienie ze składek ZUS będą musieli spełnić wymagania, oprócz PKD, będą musili:

  1. wykazać spadek przychodów w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.
  2. być zgłoszonym jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. 
  3. złożyć deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za:
   1. styczeń 2021 r. – w przypadku, wniosku o zwolnienie za styczeń
   2. grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – w przypadku, wniosku obejmującego te miesiące 

– nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

O zwolnienie ze składek ZUS za grudzień lub styczeń będzie można wnioskować do 31 marca 2021 r.

O pomoc przedsiębiorcy będą wnioskować na druku RDZ-B7.

 

Kiedy przedsiębiorca opłacił składki będzie mógł wystąpi o zwrot nadpłaty

Przedsiębiorca, który w oczekiwaniu na pomoc opłacił składki za grudzień, po ich umorzeniu będzie mógł wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaty lub pozostawić nadpłatę celem jej zaliczenia na należność za kolejne miesiące.

Dodatkowe świadczenie postojowe

O ponowne świadczenie postojowe będą mogli zawnioskować przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności. O świadczenie będzie można się starać w zależności od PKD jednokrotnie lub dwukrotnie.

Uprawnieni do jednokrotnego dodatkowego świadczenia postojowego:

Kod PKD

Opis

47.71.Z

sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z

sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Uprawnieni do dwukrotnego dodatkowego świadczenia postojowego:

Kod PKD

Opis

49.39.Z

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany

55.10.Z

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

pola kempingowe

 56.10.A

restauracje

56.10.B

ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z

przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

56.30.Z

przygotowanie i podawanie napojów

59.11.Z

produkcja filmów, nagrań wideo

59.12.Z

działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami tv

59.13.Z 

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów tv

59.14.Z

działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z

działalność w zakresie nagań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z

 działalność fotograficzna

77.21.Z

wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A

działalność agentów turystycznych

79.12.Z

działalność organizatorów turystyki

79.90.A

działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C

pozostała działalność w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z

organizacja targów i kongresów

85.51.Z

pozaszkolna edukacja sportowa

85.52.Z

pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

nauka języków obcych

85.59.B

pozostałe pozaszkolne formy edukacji

86.10.Z

w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

działalność paramedyczna

90.01.Z

wystawianie przedstawień artystycznych

90.02.Z

wspomaganie przedstawień

90.04.Z 

działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z

działalność muzeów

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

93.13.Z

działalność obiektów dotyczących poprawy kondycji fizycznej

93.19.Z

pozostała działalność sportowa

93.21.Z

działalność wesołych miasteczek

93.29.A

 działalność pokojów zagadek, domów strachu

93.29.B

działalność parków rozrywki, automatów do gier, obsługi stoków narciarskich

93.29.Z

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z

pralnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych

96.04.Z

działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

Źródło: opracowanie własne Pit.pl

Aby uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że przychód z jego działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Firma przedsiębiorcy musi być w przestoju z uwagi na Covid-19. Składając wniosek o postojowe, przedsiębiorca nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Musiał także otrzymać wcześniej choć jedno świadczenie postojowe na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

Świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną

Ponowne świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną, dlatego przedsiębiorca msi przekazać do ZUS informację o sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemi koronawirusa.

O dodatkowe świadczenie postojowe przedsiębiorcy będą wnioskować na druku RSP-DD7. 

Jak wnioskować o pomoc?

O wsparcie będzie można wystąpić od 1 lutego przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Płatnicy będą mieć czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń do 31 marca. Jeśli przedsiębiorca ma obowiązek co miesiąc składać deklaracje rozliczeniowe, to najpóźniej do końca lutego musi także przesłać do ZUS deklaracje za grudzień i styczeń. O świadczenie postojowe można wystąpić nawet do trzech miesięcy po ustaniu stanu epidemii. Warto jednak pamiętać, że data złożenia wniosku ma wpływ na to, które miesiące należy wziąć pod uwagę przy ocenie spadku przychodu.

Koronawirus w PolsceZUSZwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojoweRozliczenie roczne