Polski Ład: Przewodnik MF dotyczący ulgi dla klasy średniej

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy przewodnik dotyczący zmian związanych z Polskim Ładem. Skierowany jest on do podatników i pracodawców i dotyczy preferencji podatkowej dla klasy średniej.

» Wątpliwości związane z pracowniczą ulgą dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów.

Polski Ład - przewodnik MF

Źródło: shutterstock

Z ulgi może skorzystać każdy, kto uzyskał przychody z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) oraz z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Więcej informacji oraz najważniejsze pytania i odpowiedzi –   https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/preferencje-dla-klasy-sredniej-polski-lad/

Pozostałe przewodniki MF –  https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/

Źródło: Ministerstwo Finansów

Polski ŁadUlga dla klasy średniej