Podwyższenie kilometrówki o krok bliżej. Czekają nas wyższe wypłaty za samochody?

Piotr Szulczewski 19.07.2018 08:42 (aktualizacja: )

Projekt zmian w  ustawie o transporcie drogowym, wprowadzający wyższe normy kilometrówki, został przyjęty w pierwszym czytaniu w podkomisji nadzwyczajnej i czeka na dalsze procedowanie. Podwyższone normy wpływać mogą na zasady wykorzystywania aut służbowych, ale również na wyższe kwoty wypłacane pracownikom bez podatku.

 

<< Bezpłatny kalkulator kilometrówki >>

 

Bardzo korzystna, o ile zostanie tylko przegłosowana, będzie zmiana przepisów podwyższająca wartość kwot wypłacanych za każdy kilometr przejechany pojazdem samochodowym w podróży służbowej. Podwyższone limity wpływają również na rozliczenia pomiędzy zatrudnionymi, korzystającymi z własnych samochodów do celów realizacji zadań pracowniczych. Obecne normy ewidencji przejechanych kilometrów obowiązują od 14.11.2007 r. i ich podwyższenie dostosować mogłoby je do poziomu inflacji.

 

Proponowane zmiany w limitach zwrotów za kilometr przejechany w celach służbowych 

 

dotychczasowe

Proponowane

dla samochodu osobowego

 

o pojemności skokowej silnika do 900 cm3

0,5214 zł

0,80 zł

o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

0,8358 zł

1,03 zł

dla motocykla


0,2302 zł

 

0,62 zł

dla motoroweru

0,1382 zł

0,51 zł

 

Dodatkowo, proponowana nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wpłynąć ma na coroczną waloryzację stawek kilometrówki.  Zgodnie z projektem zmian, stawki ulegać mają corocznej zmianie w stopniu odpowiadającym prognozowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa na dany rok.

 

<< Kilometrówka - aktualne stawki >>

 

Wypłaty do wartości limitu kilometrówki – bez podatku dochodowego

Zwolnienie z podatku dochodowego obejmuje diety i inne należności (w tym wypłaty za korzystania z samochodu w podróżach służbowych do limitu kilometrówki) za czas podróży służbowej pracownika lub podróży osoby niebędącej pracownikiem.

Podobnie zwolnieniu z podatku podlega zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów (np. leśnicy, listonosze) - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika.

Zmiany zostały przegłosowane na I czytaniu w Komisji i czekają na drugie czytanie.

 

Auto firmowe