Podatek „miedziowy” od kopalin o 15 proc. w dół

20.03.2019 07:22 (aktualizacja: )

Do Sejmu trafił projekt ustawy dotyczący obniżenia o 15 % wymiaru podatku od niektórych kopalin. To próba ratowania przez PiS spółki KGHM Polska Miedź S.A., która jest największym płatnikiem tego podatku.

Od siedmiu lat obowiązuje ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Największym płatnikiem tego  podatku jest KGHM Polska Miedź S.A. W uzasadnieniu do ustawy czytamy: „KGHM Polska Miedź S.A., która wraz z grupą kapitałową zatrudnia ponad 33 tysiące pracowników,  generuje przychód w wysokości około 20 mld zł rocznie. Jest kluczowym podmiotem gospodarczym nie tylko w regionie, ale w całej Polsce. Polska Miedź jest firmą globalną zarówno ze względu na lokalizację swoich zakładów (kopalnie w Polsce, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Chile), ale również ze względu na rynki zbytu. Aż 80% produkcji krajowej KGHM Polska Miedź S.A. trafia na eksport.

Darowizna na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego obniży podatek od kopalin

KGHM Polska Miedź S.A. boryka się z konsekwencjami podjętych w latach 2011-2015 decyzji inwestycyjnych, których efektem są rosnące obciążenia finansowe zamiast dodatnich zwrotów z zainwestowanego kapitału. Jednocześnie Spółka znajduje się pod presją rosnących kosztów i potrzeb inwestycyjnych, w szczególności w części górniczej biznesu. Istotny, negatywny wpływ na sytuację Spółki wywiera podatek od niektórych kopalin, którego potęgowa konstrukcja i wysokość ograniczają możliwości inwestycyjne Spółki, zagrażając możliwości utrzymania wielkości produkcji niezbędnej do stabilnego funkcjonowania.

Na koniec 2017 roku zadłużenie Spółki wynosiło ponad 7 mld zł. Na koniec 2011 roku, czyli bezpośrednio przed wprowadzeniem podatku od niektórych kopalin oraz podjęciem kluczowych decyzji inwestycyjnych, Spółka raportowała ponad 12 mld zł wolnej gotówki. W latach 2012-2017 Spółka przeznaczyła ponad 14 mld zł na zakup Quadra FNX oraz finansowanie projektów zagranicznych (głównie budowę kopalni Sierra Gorda). W tym samym czasie KGHM zapłacił 9,5 mld zł podatku od kopalin (w samym 2017r. ok. 1,8 mld zł) a łącznie ponad 24 mld zł podatków i opłat.

Obniżenie wymiaru podatku od niektórych kopalin o 15% (szacunkowo 180 mln zł w 2019 roku oraz 240 mln zł w latach kolejnych) udostępni dodatkowe fundusze KGHM Polska Miedź S.A., które istotnie przełożą się na długoterminową stabilność i rozwój Spółki.

Skutkiem finansowym obniżenia wymiaru podatku od niektórych kopalin o 15%, będzie obniżenie wpływu do budżetu państwa o szacunkową kwotę 180 mln zł w 2019 roku oraz 240 mln zł w latach kolejnych. Jednakże, w ocenie wnioskodawców, powyższe obniżenie wpływów z podatku od niektórych kopalin w dużej mierze zrównoważone zostanie dodatkowymi wpływami z podatku CIT i VAT odprowadzanych przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz podmioty kooperujące, a także pośrednio poprzez wpływy fiskalne samorządu terytorialnego i odprowadzany PIT pracowników Spółki.

Jak podaje portal Bankier.pl "jednym z punktów umowy koalicyjnej w województwie dolnośląskim zawartej między Prawem i Sprawiedliwością a Bezpartyjnymi Samorządowcami po ostatnich wyborach samorządowych, było obniżenie o 15 proc. podatku od kopalin."

/ks
na podstawie www.sejm.gov.pl

Inne podatki