PKWiU 2008 do końca marca 2020 roku do celów opodatkowania VAT

Katarzyna Sudaj

Nowy system identyfikowania towarów i usług (według Nomenklatury Scalonej (CN) i PKWiU 2015) wejdzie w życie dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Dlatego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zapisano projekt przedłużający do 31 marca 2020 r. stosowanie do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego do końca 2019 roku musi opracować projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)  

Celem projektowanej regulacji jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.) polegająca na przedłużeniu, do dnia 31 marca 2020 r. stosowania do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293, z późn. zm.). Nowy system identyfikowania towarów i usług (według Nomenklatury Scalonej (CN) i PKWiU 2015) wejdzie w życie dopiero od 1 kwietnia 2020 r., dlatego niezbędne jest zapewnienie do tego czasu obecnych zasad klasyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT.

PKWiUZmiany w VATVAT