PIT zero dla młodych. Ważny dzień urodzin podatnika

Iwona Maczalska

Młodzi podatnicy mają wątpliwości, jakie przychody pozostają zwolnione z PIT w ramach tzw. ulgi dla młodych. Czy będą to przychody otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życiac czy należne za okres do ukończenia 26 roku życia?

» Ulga dla młodych. Dla kogo w 2021 roku?

Młodzi podatnicy często zastanawiają się, do kiedy mogą skorzystać ze zwolnienia z PITw ramach tzw. ulgi dla młodych. Jak tłumaczy KAS – kluczowym terminem jest data urodzin podatnika.

Ulga dla młodych - kiedy przysługuje?

Źródło: shutterstock

Ulga dla młodych tylko do 26. urodzin

Podatnik zgłosił się do Krajowej Administracji Skarbowej z zapytaniem, czy zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT objęte są przychody otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia czy należne za okres do ukończenia 26 roku życia? Jak tłumaczy KAS ,, Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT wolne od podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.

W przypadku należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, przychód powstaje w momencie jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji (obciążenia rachunku pracodawcy).

Zatem zwolnieniem objęte będą przychody, które podatnik otrzyma do dnia 26 urodzin (włącznie), niezależnie od tego za jaki okres podatnik otrzymał należność”.

Ulga dla młodych - czy dochody należy rozliczyć w PIT?

Obowiązek złożenia rocznego rozliczenia PIT za 2020 rok uzależniony jest od tego, jakie dochody uzyskały osoby młode w 2020 roku. Jeżeli osoby młode do ukończenia 26 roku życia uzyskały wyłącznie dochody zwolnione z podatku PIT np. ze stosunku pracy (umowa o pracę), z umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie), oraz z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego, to zwolnione są one również z obowiązku sporządzania rocznego rozliczenia PIT za 2020 rok – pod warunkiem nie przekroczenia limitu zwolnienia z PIT wskazanego w ustawie. Więcej na ten temat w artykule ,, Ulga dla młodych. Czy konieczne jest rozliczenie PIT za 2020 rok?”.

Bez PIT dla młodychRozliczenie roczne