Paraliż skarbówki! Webinaria farsą szkoleń. Będzie strajk

Redakcja PIT.pl

Dzisiaj liderka Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej, Agata Jagodzińska przesłała pismo do do ministra finansów, Tadeusza Kościńskiego i szefowej KAS, Magdaleny Rzeczkowskiej, w którym informuje o groźbie paraliżu skarbówki. Czas powstrzymać to szaleństwo i zadbać o poprawę sytuacji pracowników!

Poniżej i w załączniku pismo w tej sprawie kierowane do:

  • Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa
  • Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów
  • Pani Magdalena Rzeczkowska, Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Minister!

W związku z wdrażaniem Polskiego Ładu sytuacja w Krajowej Administracji Skarbowej stała się krytyczna!

Pracownicy zaangażowani do dyżurów w sprawie udzielania informacji na temat Polskiego Ładu rozpoczynają pracę o godzinie 11, a kończą o 19. W czasie dyżuru teoretycznie są zobligowani do udzielania informacji tylko w zakresie Polskiego Ładu, ale w praktyce udzielają porad odnośnie wszelkich spraw skarbowych. Przy obecnym przeciążeniu pracowników, przyznanie im kolejnych zadań w bardzo istotny sposób ogranicza czas pracy niezbędny do wypełnienia ich zasadniczych obowiązków. W ten sposób następuje systematyczne pogłębianie się zaległości w wykonywaniu zadań przez poszczególnych pracowników i całych urzędów, a wielu urzędników obawia się kar za niezdolność do realizacji dotychczasowych obowiązków.

Pracownicy nie zostali odpowiednio przygotowani do udzielania informacji w zakresie Polskiego Ładu, a pospiesznie prowadzone webinaria są farsą szkoleń. Duże grupy osób wysłuchują wykładów na małym ekranie komputera jednego zalogowanego pracownika. W związku z tym słyszalność wykładu jest bardzo słaba, a tablice informacyjne pokazywane w trakcie szkolenia są całkowicie nieczytelne. Ponadto na szkolenia loguje się zbyt wielu pracowników, co skutkuje obciążeniami serwerów, przerwami, zakłóceniami w odbiorze. Prowadzone w takich warunkach webinaria pełnią głównie funkcje propagandowe, a ich wartość merytoryczna jest niewielka.

Całkowicie nieracjonalnym i szkodliwym działaniem przełożonych jest przerzucanie obowiązku prowadzenia szkoleń odnośnie Polskiego Ładu na pracowników urzędów skarbowych. Dotychczas szkolenia na temat nowych rozwiązań podatkowych prowadzili pracownicy Izby Administracji Skarbowej, którzy nie są obciążeni bezpośrednią obsługą podatników i nie mają ściśle wyznaczonych terminów do realizacji swoich działań. Obciążanie urzędów skarbowych nowymi obowiązkami grozi ich paraliżem.

W związku z powyższym z obawy o nieterminowe wykonanie kluczowych zadań organów podatkowych oraz popełnianie omyłek będących wynikiem braku wystarczającego czasu na wykonywanie wszystkich zadań, w trosce o wizerunek Krajowej Administracji Skarbowej, jak i z uwagi na dobro podatników domagamy się:

  • natychmiastowej likwidacji dyżurów w urzędach skarbowych od 15 do 19 w zakresie Polskiego Ładu,
  • natychmiastowego uruchomienia dodatkowych środków (spoza KAS) na wypłatę dodatków zadaniowych pracowników zaangażowanych w informowanie na temat Polskiego Ładu,
  • natychmiastowej realizacji zaległej uchwały modernizacyjnej za lata 2020 oraz 2021 oraz wzrostu wynagrodzeń zasadniczych ze skutkiem od 1 stycznia 2022r. w wysokości 20%.

Niespełnienie powyższych żądań spowoduje rozpoczęcie akcji protestacyjnej w Krajowej Administracji Skarbowej.


Z poważaniem
Agata Jagodzińska
Przewodnicząca
Do wiadomości: Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów

Źródło: informacja prasowa

Polski ŁadKsięgowośćKontrolaPodatki 2022