Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd

Redakcja PIT.pl

SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń, które ułatwią rozliczanie podatku od towarów i usług. To m.in. zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm. Prowadzenie możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach. Stworzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na składki na ubezpieczenie rolników. Bardziej elastyczne wykonywanie prawa do odliczenia czy wyboru opcji opodatkowania nieruchomości.

Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty przez rząd
Źródło: MF

Przyjęcie przez Radę Ministrów pakietu to bardzo dobra informacja dla przedsiębiorców. Uproszczenia, które w nim zawarliśmy pozwolą m.in. na zwiększenie elastyczności realizacji prawa do odliczenia VAT. Pierwszy pakiet wszedł w życie w styczniu tego roku. To jest druga odsłona rozwiązań, które bardzo ułatwią życie podatnikom i działom finansowo-księgowym. W czym? Oferujemy możliwość składania zgodnego oświadczenia wyborze opodatkowania nieruchomości bezpośrednio w akcie notarialnym. Umożliwiamy realną poprawę płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Wprowadzamy oczekiwaną przez rynek opcję przekazywania środków między rachunkami VAT podatnika, prowadzonymi w różnych bankach - wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Co ważne wszystkie zaproponowane w ustawie uproszczenia są efektem dialogu z biznesem, w tym z Rzecznikiem MŚP, Konfederacją Lewiatan i Polską Organizacje Handlu i Dystrybucji z samymi przedsiębiorców.

Najważniejsze rozwiązania SLIM VAT 2:

  • Pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych.
  • Umożliwienie rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku.
  • Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie jej zastosowania.
  • Ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej - 100% odliczeń od wydatków poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd.
  • Umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.
  • Dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym.
  • Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny.
  • Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.
  • Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

SLIM VAT 2 to również odpowiedź na postulaty przedsiębiorców w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19.

Źródło: MF

SLIM VATZmiany w VATVAT