Oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek - zmiany 2023

Redakcja PIT.pl

Wraz z nowym, 2023 rokiem zmienią się zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Chodzi m.in. o pomniejszanie zaliczki na podatek PIT przy ustalaniu wynagrodzeń. Co się zmieni?

» MF: Przewodnik dla podatnika po oświadczeniu PIT-2. Zmiany 2022

Zmiany dokonane od 1 lipca 2022 roku nie wpływają na wysokość kwoty wolnej od podatku również w 2023 roku. Każdy podatnik osiągający dochody opodatkowane według skali podatkowej korzysta z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł.

 

Pamiętaj!

Kwota wolna 30 000 zł jest jedna, wspólna dla wszystkich dochodów podatnika opodatkowanych według skali podatkowej.

 

Obniżenie stawki podatku z 17% do 12%, przy pozostawieniu kwoty wolnej na poziomie 30 000 zł, oznacza nową kwotę zmniejszającą podatek 3600 zł (30 000 × 12% = 3600).

W konsekwencji 1/12 kwoty zmniejszającej podatek stosowana przez płatnika przy obliczaniu miesięcznych zaliczek wynosi 300 zł.

Kwota zmniejszająca podatek 2023

Źródło: shutterstock

Kto i kiedy może złożyć oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek?

Od 1 stycznia 2023 roku przepisy pozwalają na:

 • stosowanie kwoty zmniejszającej przez wszystkich płatników, którzy pobierają zaliczki na podatek (m. in: pracodawców, zleceniodawców, organy rentowe). Płatnicy stosują pomniejszenie o kwotę zmniejszającą podatek z „urzędu”, czyli z mocy ustawy, lub po otrzymaniu od podatnika oświadczenia w tej sprawie;
 • dzielenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) maksymalnie na 3 płatników.

Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek może złożyć płatnikowi podatnik osiągający przychody np. z:

 • wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umów zlecenia i o dzieło,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontraktów menadżerskich,
 • praw majątkowych,
 • emerytury i renty z zagranicy.

Jak można składać oświadczenie?

Oświadczenie podatnicy będą mogli składać płatnikom (np.: pracodawcom, zleceniodawcom):

 • na piśmie albo
 • w inny sposób przyjęty u danego płatnika.

Zasady składania oświadczeń może wskazać płatnik, przy czym podatnik może skorzystać:

 • ze wzoru określonego i udostępnionego przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej lub
 • z formy określonej przez płatnika (np. z systemu kadrowo-płacowego funkcjonującego u tego płatnika).

Takie oświadczenie podatnik może złożyć w każdym momencie roku. Jeżeli podatnik złoży oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, płatnik uwzględnia to

oświadczenie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

Jedynie dla organów rentowych przewidziano dłuższy, dwumiesięczny okres, po upływie którego mają one obowiązek uwzględnić złożone oświadczenie.

 

Ważne!

Raz złożone oświadczenie ma zastosowanie również w kolejnych latach – nie musi być ponawiane. Jednak w przypadku zaistnienia zmian, podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie.

 

W jakiej wysokości może być stosowana kwota zmniejszająca podatek przy obliczaniu zaliczek?

Co do zasady kwota zmniejszająca podatek przy obliczaniu zaliczek wynosi 300 zł. Podatnik będzie mógł jednak wskazać w składanym oświadczeniu, że ten płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

 1. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 300 zł) albo
 2. 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 150 zł), albo
 3. 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 100 zł).

Podatnik może podzielić kwotę zmniejszającą podatek (300 zł) maksymalnie na 3 płatników. W przypadku podziału kwoty zmniejszającej płatnicy pomniejszą zaliczki według wskazanych w oświadczeniach proporcjach.

Łączna kwota pomniejszenia zastosowana przez wszystkich płatników w miesiącu nie może przekroczyć 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli 300 zł).

 

<<Czytaj cały poradnik>>

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Polski ŁadKwota wolna od podatkuPodatek PITSkala podatkowa