Ostatnie 2 tygodnie na zapłatę niedopłaty PIT za 2017 rok w US

Iwona Maczalska 18.04.2018 11:00 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy rozliczyli już swoje zeznania PIT za 2017 rok i którzy zanotowali niedopłatę podatku PIT mają ostatnie dwa tygodnie na uregulowanie zaległości w urzędzie skarbowym. Ostateczny termin zapłaty podatku za 2017 rok mija bowiem 30 kwietnia 2018 roku.

Ostatnie 2 tygodnie na zapłatę zaległego podatku PIT 2017 w US

Ostatnie 2 tygodnie na zapłatę zaległego podatku PIT 2017 w US / YAY foto

Roczne rozliczenia PIT za 2017 rok zbliżają się ku końcowi. Ostateczny termin złożenia PIT w urzędzie skarbowym mija bowiem już w poniedziałek 30 kwietnia o godzinie 23:59. Wszystkie zeznania podatkowe, które trafią do fiskusa po godzinie 24:00 zostaną potraktowane jako zeznania złożone po terminie.

<< Na jaki nr konta wpłacić brakujący podatek PIT 2017 >>

Warto mieć na uwadze, że sam termin zapłaty zaległego podatku PIT jest niezależny od złożenia deklaracji podatkowej. Samą deklarację można rozliczyć wcześniej, a wpłaty podatku dokonać w terminie późniejszym, przestrzegając jednak daty 30 kwietnia 2018 roku.

Kiedy powstaje niedopłata podatku?

Za niedopłatę podatku uznać trzeba różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym podatnikowi a pobranymi (wpłaconymi) zaliczkami na podatek w ciągu roku. W deklaracji rocznej PIT może się okazać, że zapłaciliśmy za mało podatku w 2017 roku m.in. gdy:

  1. podatnik nie rozliczy wszystkich zaliczek miesięcznych,
  2. miesięczne zaliczki na podatek były pobierane według stawki 18%, a nasze dochody przekroczyły próg podatkowy 85 528 zł, więc powinny być opodatkowane już wg wyższej 32% stawki,
  3. gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł rozliczanych według 18% podatku dochodowego, a łącznie przychody spowodowały przekroczenie progu podatkowego i konieczność zastosowania 32% stawki,
  4. gdy podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł i doszło do podwójnego uwzględnienia kwoty wolnej od podatku.

Zaległości w PIT ureguluj najpóźniej do 30 kwietnia

Podatnik, u którego w zeznaniu rocznym PIT wystąpiła niedopłata podatku ma obowiązek przekazania do urzędu skarbowego brakującej kwoty. Ostateczny termin zapłaty mija wraz z końcem terminu składania rocznych rozliczeń PIT - czyli we poniedziałek 30 kwietnia. Jeżeli należny podatek nie zostanie zapłacony w tym terminie, należy samodzielnie obliczyć i wpłacić odsetki za zwłokę. Wysokość odsetek za zaległości podatkowe można obliczyć za pomocą kalkulatora odsetek PIT.pl

 

<< sprawdź wysokość obowiązujących odsetek podatkowych

Iwona Maczalska, PIT.pl