Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Opodatkowanie przychodów z najmu u jednego z małżonków będzie łatwiej zgłosić

Piotr Szulczewski

 

Do tej pory oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z najmu, dzierżawy majątku stanowiącego majątek wspólny małżonków składane musiało być po jego podpisaniu przez oboje małżonków. Sytuacja ta ulega jednak zmianie i wystarczającym będzie przekazanie go przez jednego z nich.

 

Przychody z udziału w najmie (dzierżawie) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału), przy czym przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku u małżonków z tytułu najmu czy dzierżawy wspólnego majątku są równe. W efekcie po połowie każdy z małżonków w rocznej deklaracji wykazuje kwoty przychodów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której oboje małżonkowie złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich.

PIT-28 roczne rozliczenie dochodów z najmu

 

Oświadczenie należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy. Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu obowiązuje przy zapłacie zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu zeznania rocznego. Dotyczy on również lat następnych, chyba że w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków.

 

Oba pisma: oświadczenie i zawiadomienie trzeba w 2018 r. i za lata wcześniejsze podpisywać łącznie – stosuje się jeden druk przekazywany do urzędu skarbowego właściwego dla jednego z małżonków.

 

Jedno oświadczenie – jeden podpis

 

Oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z najmu u jednego małżonka oraz zawiadomienie o rezygnacji z tej formy od 2019 r. mogą być podpisywane przez jednego z małżonków. Podpisane dokumenty przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia oświadczenia lub zawiadomienia w imieniu obojga małżonków. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

 

 

WynajemWspólne rozliczenie PIT