Opodatkowania VAT kontraktów drogowych. Objaśnienia podatkowe MF

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, przygotowały praktyczne przykłady traktowania na gruncie VAT czynności wykonywanych przy kontraktach drogowych. Dzięki objaśnieniom podatkowym i zawartym w nich wytycznym, ustalenie właściwej stawki VAT stanie się prostsze. Wyrażona w objaśnieniach interpretacja przepisów jest wiążąca dla administracji skarbowej.

Opodatkowania VAT kontraktów drogowych. Objaśnienia podatkowe MF
Źródło: shutterstock.com

Objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania VAT kontraktów drogowych powstały we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Dla potrzeb VAT-u kluczowe znaczenie ma podział na kontrakty, których przedmiotem jest:

  • świadczenie kompleksowe – wtedy obowiązuje stawka 23 proc. VAT,
  • szereg odrębnych świadczeń związanych z utrzymaniem dróg – wtedy opodatkowanie właściwe dla danego świadczenia to 23 proc. VAT lub 8 proc. VAT.

Określenie właściwej stawki VAT dla kontraktów drogowych budziło wiele wątpliwości. W objaśnieniach przy pomocy praktycznych przykładów omówione zostały te cechy kontraktów, które powinny być brane pod uwagę przy ich ocenie na potrzeby VAT – wyjaśnia wiceminister Jan Sarnowski.

Do kluczowych cech kontraktu wpływających na jego klasyfikację na potrzeby VAT należą m. in:

  • Ryzyko utrzymania właściwego stanu drogi;
  • Sposób wykonywania kontraktu;
  • Wynagrodzenie za wykonane czynności.

Objaśnienia podatkowe z 26 stycznia 2021 r. dotyczące opodatkowania VAT kontraktów drogowych

VAT