Opłata za użytkowanie wieczyste przesunięta do 31 stycznia 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Z uwagi na epidemię Covid-19 nie wszyscy jeszcze mieli możliwość skorzystania z nowego prawa i nie przekształcili użytkowania wieczystego we własność gruntów pod blokami, domami i kamienicami. Przed epidemią termin wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste upływał 31 marca. Jednak został przesunięty  do 30 czerwca, tarcza 4.0 przesunęła go o kolejne 6 miesięcy do 31 stycznia 2021 r.

» Zmiana terminów podatkowych z powodu koronawirusa. Podręczna tabela

Nowy termin zapłaty obowiązuje również osoby, które otrzymały decyzję o wcześniejszym terminie zapłaty opłaty za użytkowanie wieczyste. Nie muszą się spieszyć mają czas do 31 stycznia 2021.

W przypadku osób, które wystąpiły o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, ale wciąż nie dostały zaświadczenia? Muszą czekać na dokument. Jeśli nie dostaną go do 31 stycznia 2021 r będą musiały zapłacić opłatę za użytkowanie wieczyste.

Tarcza 4.0 wprowadza jeszcze inne ważne dla lokatorów zmiany. Zakazuje osobom, które zalegają w opłatach za prąd gaz i ciepło, odcinanie dostaw mediów. Długi nie zostaną umorzone, ale w czasie epidemii nie będą bezwzględnie egzekwowane.

 

NieruchomościKoronawirus w Polsce