Pobierz e-pity 2019

Okazjonalna sprzedaż zniczy i kwiatów na cmentarzu opodatkowana

Iwona Maczalska 27.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Już pod koniec tygodnia przypadnie 1 listopada a wraz z nim święto zmarłych. Wiele osób tego dnia będzie chciało uzyskać dodatkowy zarobek i podejmie się sprzedaży zniczy oraz kwiatów. Nie wszyscy jednak wiedzą, że taka sprzedaż nie jest zwolniona z podatku PIT i może być uznana za działalność gospodarczą.


Działalności gospodarczej - co nią jest a co nie?

Święto zmarłych i Dzień Zaduszny to doskonały pretekst na uzyskanie dodatkowego zarobku. Nie ma nic bardziej mylnego niż przeświadczenie o tym, że taka forma dochodu uzyskiwanego raz w roku nie powinna być opodatkowana. Sprzedaż zniczy, wieńców i kwiatów przed cmentarzami może zostać uznana za działalność gospodarczą. Handel taki posiada bowiem bardzo często znamiona zorganizowania i ciągłości oraz ukierunkowania na osiągnięcie zysku.

Sprzedaż zniczy opodatkowana
Źródło: Thinkstock

 

Sprzedaż w święto zmarłych a działalność gospodarcza

Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004 (Dz.U. nr 173 poz. 1807 tekst jedn.) działalność gospodarcza rozumiana jest jako ,,zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa (…) wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły’’. Bez wątpliwości zatem handlarz sprzedający zakupione uprzednio w hurtowni znicze czy kwiaty jest osobą, która winna dokonywać sprzedaży w ramach działalności gospodarczej, jeśli dokonuje tego w ciągu całego roku w sposób stały. Jest to bowiem sprzedaż zarówno ciągła, jak i zorganizowana.

Wątpliwości budzi jednak sytuacja mająca miejsce w przypadku osób, które wyłącznie w święto Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny podjęły się tej formy zarobkowania. Z jednej strony trudno jest bowiem czynność tą uznać za działalność ciągłą, z drugiej jednak starania handlarza związane z wcześniejszym zakupem towaru w hurtowni, jego przewozem oraz przygotowaniem odpowiedniego miejsca do sprzedaży nie można uznać za niezorganizowaną. Dlatego też w przypadku kontroli fiskus może uznać, że sprzedaż ta jest działalnością gospodarczą, ponieważ bez wątpliwości służy osiąganiu zysku. Argumentowanie zatem, że sprzedaż zniczy i kwiatów nie jest procesem ciągłym może okazać się ryzykowne.

 

Sprzedaż zniczy i kwiatów bez zwolnienia z PIT

Bez względu na to, czy sprzedaż kwiatów i zniczy przed cmentarzem uznawana jest za działalność gospodarczą, czy też nie jest taką działalnością, zawsze podlega stosownemu opodatkowaniu. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązek podatkowy pojawia się po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, a więc 3.089 zł. Kwotę tę liczy się od całości przychodów, ze wszystkich źródeł podatnika.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wybór formy opodatkowania uzależniony jest od decyzji podatnika i może odbywać się zarówno na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, czy też poprzez formy zryczałtowane.


Sprzedaż zniczy bez działalności gospodarczej karalna

Prowadzenie działalności bez jej zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej jest niezgodne z prawem i karalne. Zgodnie bowiem z art. 60(1) par.1 kodeksu wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114) ,,kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.’’ Wysokość kary wynosi od 20 do 5.000 złotych. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Iwona Maczalska
PIT.pl