Od 29 lipca 2022 r. zmiany w formularzach ZUS

Ewelina Czechowicz

29 lipca 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni nowe wersje formularzy. Które druki ulegną zmianie?

Od 29 lipca 2022 r. ZUS planuje udostępnić nowe wersje formularzy. W związku ze zmianami Zakład udostępni nowe wersje:

 • Z-3  - Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące pracowników)
 • Z-3a - Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych)
 • Z-3b - Zaświadczenie płatnika składek (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych)
 • Z-10 - Oświadczenie do wniosku o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
 • Z-12 – Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 • Z-15A - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
 • Z-15B - Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
 • ZAM - Wniosek o zasiłek macierzyński
 • ZAO - Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
 • ZAS-12 - Zaświadczenie płatnika składek (dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres)

Od 29 lipca 2022 r. zmiany w formularzach ZUS

Źródło: shutterstock

 • ZAS-26 - Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego
 • ZAS-33 - Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka
 • ZAS-36 - Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
 • ZAS-39 - Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie
 • ZAS-53 - Wniosek o zasiłek chorobowy
 • ZAS-55 - Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy
 • ZAS-59 - Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego
 • ZNp-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
 • ZUR - Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

oraz nowy wniosek:

 • ZZD –  Wniosek o zmianę danych osoby pobierającej świadczenia krótkoterminowe (tj. zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek pogrzebowy).

Główny zakres zmian dotyczy możliwości podania zagranicznego rachunku do wypłaty świadczeń.

Nowe wzory Z-3, Z-3a oraz Z-3b

Jak infromuje ZUS nowe formularze, zawierają następujący zakres zmian: 

 • dodajeno możliwość podania zagranicznego rachunku do wypłaty świadczeń,
 • przyporządkowano podawane okresy bezpośrednio do właściwych rodzajów świadczeń/zasiłków, których dotyczy dane zaświadczenie,
 • rozszerzono grupę ubezpieczonych dla Zaświadczenia Z-3b o osoby współpracujące z osobą fizyczną, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Nowe schematy dla wniosków:

Pozostałe schematy ZUS planuje opublikować po wdrożeniu 29 lipca 2022 r.

ZUS