Od 13 września zmiany w zakładaniu działalności gospodarczej. Zrobisz to szybciej

Iwona Maczalska

13 września zmienią się niektóre zasady związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Za sprawą najnowszego rozporządzenia firmę zarejestrujesz jeszcze szybciej. Co się zmieni?

» Podatki dla rozpoczynających działalność gospodarczą: przewodnik po formach opodatkowania

8 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2023 poz. 1731). Nowe rozporządzenie wydano w związku z wprowadzaną zmianą w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R.

Zmiany w zakładaniu firmy od września 2023

Źródło: shutterstock

» Składka zdrowotna ZUS – zależy od formy opodatkowania

Firmę zarejestrujesz bez NIP

Głównym założeniem nowego rozporządzenia jest umożliwienie osobom zakładającym działalność gospodarczą dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R bez konieczności wskazania numeru NIP. Jak tłumaczą ustawodawcy ,,Obecnie rejestrując firmę za pośrednictwem CEIDG zgłoszenie rejestracyjne VAT-R mogą złożyć w formie załącznika do wniosku CEIDG-1 osoby, które mają już nadany NIP. Podmiot składając wniosek CEIDG-1 może złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R dopiero po otrzymaniu NIP, co oznacza, że po otrzymaniu NIP musi wykonać dodatkową czynność i złożyć kolejny wniosek CEIDG-1 i załączyć VAT-R. Może również złożyć w urzędzie skarbowym VAT-R w formie ,,papierowej’’ (PDF)”.

 

Rejestracja działalności jeszcze szybciej

Dzięki zmianom osoby rozpoczynające działalność i dokonujące rejestracji za pośrednictwem CEIDG oraz osoby, które mają zainstalowaną aplikację mObywatel, będą mogły złożyć wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikiem VAT-R, na podstawie którego NIP zostanie im nadany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów ,,Złożenie wniosku CEIDG-1 wraz z VAT-R za pośrednictwem CEIDG lub przy użyciu aplikacji mObywatel poprzez CEIDG zakończy proces rejestracji działalności”.

 

VAT-R wersja 17.

Źródło: rc.gov.pl

 

Nowy wzór VAT-R (17) złożysz bez NIP

Kluczem do skrócenia drogi rejestracji firmy jest wprowadzenie nowego wzoru druku VAT-R. Wersja 17. VAT-R dostępna w formie elektronicznej i papierowej (PDF), zawiera co prawda tak jak dotychczas pole z numerem NIP, lecz nie będzie ono obowiązkowe. 

Zakładanie firmy