Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Objaśnienia prawne MF z 18 kwietnia 2023 r. w zakresie gier hazardowych

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia prawne w zakresie stosowania przepisów dotyczących gier hazardowych. Wyjaśnienia dotyczą w szczególności art. 31 ust. 2 ustawy o grach hazardowych.

Wniosek z 17 stycznia 2023 roku wskazuje trzy zasadnicze pytania co do prawidłowego rozumienia przepisu art. 31 ust. 2 UGH:

  1. kto, na gruncie przedmiotowego przepisu, jest krajowym organizatorem sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt i czy może być nim uznany jedynie polski związek sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub podmiot przez niego wskazany;
  2. czy w myśl rzeczonego przepisu UGH za krajowego organizatora współzawodnictwa sportowego może być uznany prywatny podmiot komercyjny, niezrzeszony w żadnej krajowej lub międzynarodowej organizacji sportowej w formie związku sportowego lub jego międzynarodowego odpowiednika;
  3. czy za sportowe współzawodnictwo w rozumieniu przedmiotowego przepisu UGH należy traktować działalność rozrywkową, artystyczną, w tym rywalizację opartą o zmagania niezwiązane z wypracowaniem lub poprawianiem kondycji fizycznej i psychicznej lub osiąganiem wyników sportowych, a także e-sport.

Gry hazardowe - objaśnienia MF

Źródło: shutterstock

Stanowisko Wnioskodawcy

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że zdaniem przedsiębiorców nie jest jasne, jakie podmioty należy traktować jako krajowych organizatorów sportowego współzawodnictwa (czy należy je utożsamiać wyłącznie z polskimi związkami sportowymi), a także czym jest sportowe współzawodnictwo ludzi i zwierząt (wątpliwości na tym gruncie wynikają z przenikania się ze sportem różnych innych aktywności, takich jak np. esport, działalność rozrywkowa i artystyczna).

Obiekcje w powyższym zakresie powodują, że prywatne podmioty komercyjne (organizatorzy wydarzeń o charakterze rozrywkowym, które w jakikolwiek sposób związane są ze sportem), domagają się od operatorów zakładów wzajemnych pozyskiwania od nich zgód na korzystanie z ich wyników, które są wynikami z wydarzeń o charakterze bardziej rozrywkowym czy artystycznym niż sportowym. Jak wynika z przyjętej przez organizatorów współzawodnictwa praktyki, udzielają oni przedmiotowej zgody przedsiębiorcom z branży bukmacherskiej na drodze cywilnoprawnej za opłatą.

 

Ponadto podkreślono, że przedsiębiorcy z branży bukmacherskiej stoją na stanowisku, że wyłącznie polski związek sportowy (lub podmiot przez niego

upoważniony), może posiadać status krajowego organizatora współzawodnictwa sportowego w rozumieniu art. 31 ust. 2 UGH, zaś zdarzenia o charakterze niesportowym (tzn. rozrywkowe, artystyczne, niemające na celu osiągnięcie wynik sportowego, promowania rozwoju sprawności fizycznej, budowania kultury fizycznej) nie stanowią sportowego współzawodnictwa, o którym mowa w art. 31 ust. 2 UGH.

 

<<Całe objaśnienie dostępne jest tutaj>>

Źródło: MF

Inne podatki