Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowy termin składania sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok

Ministerstwo Środowiska przypomina o nowym terminie składania sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Do składania rocznych sprawozdań zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. wytwórcy odpadów oraz prowadzący ich przetwarzanie.

» Kto powinien złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami?

W przypadku ww. sprawozdań za 2019 r. ich termin złożenia został przesunięty do 31 października br., z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć swoje  sprawozdanie w terminie do 11 września br.

Sprawozdania finansowe BDO za 2019 rok

Źródło: shutterstock.com

Przy czym podmioty, które prowadzą działalność w kilku obszarach wymagających złożenia sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, jeśli prowadzą stację demontażu pojazdów lub strzępiarkę zobowiązane są do złożenia jednego sprawozdania ze wszystkich obszarów w terminie do dnia 11 września br. Natomiast w przypadku, gdy nie jest prowadzona działalność  w zakresie stacji demontażu lub strzępiarki, należy złożyć jedno sprawozdanie ze wszystkich obszarów w terminie do dnia 31 października br.

» Ewidencja odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że po złożeniu sprawozdania będzie możliwość dokonania ewentualnej jego korekty.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania sprawozdań dostępne są w panelu ,,Instrukcje-krok po kroku system BDO” w zakładce „Filmy-krok po kroku system BDO’’

Źródło: bdo.mos.gov.pl

BDO