Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kto powinien złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami?

Przedsiębiorstwa/Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi:

  • Producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna itd., o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • Przedsiębiorstwa wprowadzające produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach takie jak: piekarnie, cukiernie, mleczarnie, wytwórnie napojów i wody mineralnej, producenci lub dystrybutorzy kosmetyków, huty szkła, zakłady meblowe i wiele innych, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o  gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • Prowadzący sklep lub hurtownie, w której klienci pakują zakupy w  reklamówki, objęte opłatą recyklingową, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • Sklepy, hurtownie motoryzacyjne sprzedające np. opony, oleje smarowe, akumulatory, itp. wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o  obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
  • Komisy samochodowe, dealerzy samochodowi, podmioty zajmujące się wewnątrzwspólnotowym nabyciem lub importem pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o  recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  • Sklepy, oferujące m.in. sprzęt komputerowy i urządzenia AGD oraz RTV  lub autoryzowany przedstawiciel, producenci urządzeń elektronicznych z dziedziny medycyny, automatyki przemysłowej, energetyki;
  • Działalność, która obejmuje produkcję, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie baterii lub akumulatorów , o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o  bateriach i akumulatorach;
  • Organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, gdy obowiązek, o którym mowa w art. 74 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., wykonuje ta organizacja;.

Pamiętajmy, że do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i  akumulatorów itd.) za rok 2019.

» Rejestracja przedsiębiorców zagranicznych w BDO

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania sprawozdań dostępne są w panelu ,,Instrukcje-krok po kroku system BDO” w zakładce „Filmy-krok po kroku system BDO”

Źródło: bdo.mos.gov.pl

BDO