Nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Do kiedy złożyć nowe wnioski?

Iwona Maczalska

Większość orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych jest na czas określony. Po jego upływie konieczne jest stawienie się przed komisją orzeczniczą celem jego przedłużenia. Do niedawna terminy obowiązywania orzeczeń o niepełnosprawności były wydłużone na okres dłuższy, z uwagi na obowiązującą w Polsce epidemię. Przepisy te w sierpniu uległy jednak zmianie. Jakie są nowe terminy obowiązywania orzeczeń o niepełnosprawności lub orzeczeń o stopniu niepełnosprawności? Do kiedy należy złożyć wniosek o przedłużenie orzeczenia?

» Kiedy wypłata 14. emerytury? Nowe rozporządzenie podpisane przez Premiera

Z uwagi na obowiązującą do niedawna w Polsce epidemię COVID-19 wiele orzeczeń o stopniu niepełnosprawności było automatycznie przedłużanych. Ponieważ stan epidemii w Polsce został zniesiony, przepisy umożliwiające automatyczne przedłużenie obowiązywania wydanych już orzeczeń o niepełnosprawności przestały obowiązywać. Pojawiły się nowe regulacje, które wprowadziły nowe terminy obowiązywania orzeczeń o niepełnosprawności.

» Zasiłki rodzinne i dodatki 2023/2024

Nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Źródło: shutterstock

Orzeczenia lekarskie będą systematycznie traciły ważność

Osoby niepełnosprawne, których orzeczenia o niepełnosprawności były wydawane bądź odnawiane automatycznie w trakcie epidemii COVID-19, będą zmuszone do stawienia się przed komisją orzeczniczą celem odnowienia swojego orzeczenia o niepełnosprawności. Przypomnijmy, że w myśl przepisów wprowadzonych w trakcie epidemii, ważność zachowały orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których termin upłynął po 31 marca 2020 roku, czyli po wejściu w życie przepisów covidowych. Przepisy te mówiły, że orzeczenia o niepełnosprawności będą tracić ważność po 60 dniach od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Jakie są zatem nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności?

 

Nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności 2023/2024

Z dniem 6 sierpnia 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje, które uchyliły art. 15h tzw. „Tarczy antykryzysowej” oraz określiły nowe końcowe daty przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W myśl obowiązujących przepisów orzeczenia lekarskie, których okres ważności upłynął:

  • do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowują ważność do 30 września 2024 r.
  • po dniu 6 sierpnia 2023 – termin ważności orzeczenia jest określony w bezpośrednio orzeczeniu.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

 

Zwróć uwagę na orzeczenia z ZUS

Jak uczula Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON ,, Nowe przepisy, które obowiązują od 6 sierpnia 2023 r. nie dotyczą orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS. Zatem mogą być one przedłużane tylko w oparciu o art. 15zc ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”5. Dlatego orzeczenie ZUS o:

  • niezdolności do pracy lub
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji,

które traci ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu (odwołanie stanu epidemii 1 lipca – red.), zachowuje ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności. Wniosek o wydanie nowego orzeczenia musi być jednak złożony przed upływem terminu ważności wcześniejszego orzeczenia”.

 

Przedłużanie terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności

Osoba niepełnosprawna nie musi czekać do końca terminu ważności swojego orzeczenia, by wystąpić z kolejnym wnioskiem do Zespołu Orzekającego o Niepełnosprawności. Ważne jest jednak, by zapamiętać dokładny termin, kiedy stare orzeczenie traci ważność. Niezbędne jest bowiem odpowiednio wcześniej złożenie wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.         

O tym, gdzie i jak złożyć wniosek o przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

EmeryturyZUS