Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością od 1 stycznia 2024 roku

Redakcja PIT.pl

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Świadczenie będzie wynosić od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku.

Nie chcemy, by osoby z niepełnosprawnością były spychane na margines. Dzięki skutecznej polityce budżetowej możemy przekazywać na ich wsparcie gigantyczne środki – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas briefingu prasowego po Radzie Ministrów.

Nowe rozwiązanie, czyli świadczenie wspierające, będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Będzie wynosiło od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych.

Źródło: shutterstock

Możliwość pracy dla opiekuna

Uprawnionych do niego będzie około pół miliona osób, a koszt tego wsparcia wyniesie 3,5 mld zł. Projekt przewiduje umożliwienie podejmowania aktywności zawodowej przez opiekunów osób niepełnosprawnych uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Świadczenie będzie realizowane bez kryterium dochodowego i nieopodatkowane.

„Świadczenie daje prawo do godnego i samodzielnego życia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” – powiedziała minister Marlena Maląg. Wyjaśniła, ze będzie ono corocznie waloryzowane.

Jak wyjaśniała minister Maląg dzisiaj tworzymy nową historię we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami. Ta ustawa o świadczeniu wspierającym to wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i realizacja Strategii na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, którą dwa lata temu przyjął nasz rząd.

 

Upodmiotowienie i niezależne życie

Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości fundamentalną sprawa jest solidarność pomiędzy poszczególnymi grupami osób. Szczególne wsparcie kierowane jest do osób z niepełnosprawnościami. Środki finansowe, kierowane na ten cel wzrosły z poziomu 15,5 mld zł w 2015 roku do 40,5 mld zł w roku obecnym. Realizowane są takie programy finansowane z Funduszu Solidarnościowego, jak opieka wytchnieniowa i asystencja osobista, powstają Centra opiekuńczo-mieszkalne.

„Świadczenie opiekuńcze jest upodmiotowieniem osób z niepełnosprawnościami i zapewnia ich opiekunom możliwość podjęcia niezależnego życia i powrotu na rynek pracy” – podsumował Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: MPiPS

ZUSZasiłki