Nowe przepisy zwolnienia składkowego posiłków

Redakcja PIT.pl

W życie właśnie weszło rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U z 2023 r. poz. 1665). Podwyższyło ono limit zwolnienia składkowego posiłków fundowanych pracownikom przez pracodawcę z 300 zł na 450 zł miesięcznie.

» Od 1 września wyższa kwota zwolnienia w ZUS za finansowanie posiłków dla pracowników

Co jeszcze się zmieni?

Rozporządzenie rozszerzyło także zwolnienie składkowe posiłków o wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie żywności w placówkach gastronomicznych lub handlowych. Tak więc, od 1 września wolna od składek jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom bez prawa do ekwiwalentu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych do 450 zł miesięcznie. Do 31 sierpnia br. ze składek zwolniona była wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do 300 zł miesięcznie. Jednak i Ministerstwo Pracy i ZUS w indywidualnych interpretacjach i oficjalnych stanowiskach potwierdzały, że zwolnienie składkowe może być stosowane nie tylko do posiłków, ale również do bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych pod warunkiem, że uprawniają one do nabycia wyłącznie żywności w punktach gastronomicznych. Praktyka więc ukształtowała prawo, co nie jest może kierunkiem słusznym, ale dobrze się stało, że zapisano w przepisie to, co funkcjonuje w praktyce, likwidując niepewność i wątpliwości interpretacyjne wśród pracodawców. Warto podkreślić, że to zwolnienie składkowe czeka na swojego brata bliźniaka w ustawie podatkowej, bowiem posiłki fundowane przez pracodawców są nadal w całości opodatkowane. Chyba, że są posiłkiem regeneracyjnym... ale to już zupełnie inne danie, przepraszam zwolnienie.

Posiłki dla pracowników

Źródło: shutterstock

Czy w skład posiłku może wchodzić napój?

Pracodawcom zostają jednak wątpliwości nierozwiane przez nowelizację rozporządzenia. Posiłek oznacza jedynie jedzenie i choć dla większości posiłek nierozerwalnie związany jest z napojem, to jednak ustawodawca pozwala pracodawcy bez składek tylko nakarmić pracownika. Brak rozszerzenia zwolnienia składkowego o napój bezalkoholowy może napawać pracodawców obawami, czy jeśli zestaw obiadowy zawiera napój to nadal może on korzystać ze zwolnienia składkowego. Ale od czego są gratisowe napoje, bo przecież rynek sobie poradzi z niepewnością, czyż nie? Ratio legis ustawodawcy było dla mnie jasne. Pracowniku zjedz, bez składek, posiłek fundowany przez pracodawcę.... Powstaje więc pytanie: jaki lokal serwujący posiłki nie jest ani placówką handlową ani placówką gastronomiczną, a zapewnia gotowe posiłki? Z pewnością wymienienie miejsc, w których pracownicy mogą otrzymać posiłki zwolnione ze składek zawęża stosowanie zwolnienia składkowego. Choćby o diety pudełkowe, co wydaje się niepotrzebnym ograniczeniem!

 

Monika Cieślak, ekspertka ds. wynagrodzeń, HRK Payroll Consulting

ZUS