Nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym. Webinar KiS

Robert Nogacki

Organizacje mogą korzystać z kolejnych funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). W ramach konta organizacji można złożyć pełnomocnictwa UPL-1 i zawiadomienia OPL-1, a także przeglądać informacje o pełnomocnictwach. KiS zachęca do obejrzenia webinaru na temat konta organizacji w e-US.

Wszystkie organizacje, m.in. spółki, fundacje, stowarzyszenia, od 21 czerwca br. mogą korzystać z usług, które wcześniej były oferowane w e-US wyłącznie osobom fizycznym. W ramach konta organizacji można m. in. szybko i wygodnie wyrazić lub wycofać zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-US, składać pisma do KAS, bezpłatnie występować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, składać zawiadomienie ZAW-NR i przeglądać swoje dane rejestracyjne.

Dzięki wprowadzeniu nowych funkcjonalności, organizacje mają możliwość złożenia w swoim imieniu pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1 i zawiadomień o ich zmianie lub odwołaniu OPL-1.

Dodatkowo w ramach konta organizacji została udostępniona lista pełnomocników, gdzie oprócz pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, użytkownik będzie mógł przeglądać także informację o aktywnych pełnomocnictwach ogólnych.

KiS zachęca do obejrzenia materiału z webinaru „Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym", z którego można się dowiedzieć m. in. co zrobić aby korzystać z konta organizacji w e-US, jakie usługi pojawią się na koncie w pierwszej kolejności, a także obejrzeć instruktaż krok po kroku jak poruszać się po serwisie e-Urząd Skarbowy jako użytkownik konta organizacji.

Źródło: KIS

Twój e-PIT