Pobierz e-pity 2020
Robert Nogacki

Robert Nogacki

Podatek VAT od usług elektronicznych

Świadczenie zautomatyzowanych, niewymagających dużego wkładu ze strony człowieka usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej (internetu/sieci elektronicznej) uznawane jest za świadczenie usług elektronicznych w rozumieniu przepisów o VAT. Usługi elektroniczne, podobnie jak inne usługi, podlegają opodatkowaniu VAT ...

Podatek VAT od usług elektronicznych

Dokumentacja cen transferowych za 2019 r.

Przepisy w zakresie cen transferowych w ostatnich latach zmieniają się każdego roku. Dokumentacja cen transferowych jest istotnym dokumentem potwierdzającym prawidłowość stosowanych cen pomiędzy podmiotami powiązanymi. Z uwagi na częste zmiany ...

Dokumentacja cen transferowych za 2019 r.