Robert Nogacki

Robert Nogacki

Dokumentacja cen transferowych za 2019 r.

Przepisy w zakresie cen transferowych w ostatnich latach zmieniają się każdego roku. Dokumentacja cen transferowych jest istotnym dokumentem potwierdzającym prawidłowość stosowanych cen pomiędzy podmiotami powiązanymi. Z uwagi na częste zmiany ...

Dokumentacja cen transferowych za 2019 r.