Robert Nogacki

Robert Nogacki

Bitcoinowa koparka – polski fiskus surowy dla podatników

Według wiodącego polskiego serwisu traktującego o bitcoinie waluta ta zanotowała udany pierwszy kwartał 2019 r., co ma być konsekwencją wzrostu jej wartości o ponad 30%. Prawdą jest, że wirtualne waluty nadal wzbudzają szerokie zainteresowanie. Chodzi tutaj nie tylko o ich specyfikację techniczną, ale również o inwestycje czy po prostu o ich nabycie i odsprzedaż podyktowane chęcią wzbogacenia się. Co jednak ważne, w wyniku zapędów polskiego fiskusa zarobek ten może być nieco niższy...

Bitcoinowa koparka – polski fiskus surowy dla podatników

Komisja Nadzoru Finansowego zyska nowe uprawnienia kontrolne?

Uczestniczysz w procesach sekuratyzacji? Przygotuj się na wzmożone kontrole ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. W ostatnich dniach kwietnia prezydent podpisał nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, która poszerza zakres uprawnień KNF o nadzór nad rynkiem sekuratyzacyjnym. Czy jest się czego obawiać?

Komisja Nadzoru Finansowego zyska nowe uprawnienia kontrolne?

Niejasności w prawie mają być rozstrzygane na korzyść podatnika

Jedną z podstawowych zasad prawa podatkowego, której celem jest poprawa pozycji podatników w autorytatywnych relacjach z fiskusem, jest zasada in dubio tributario. Zgodnie z jej treścią, jeśli w trakcie wykładni przepisów podatkowych pojawią się jakiekolwiek wątpliwości trudne do jednoznacznej interpretacji, należy odczytywać je zgodnie z interesem podatnika...

Niejasności w prawie mają być rozstrzygane na korzyść podatnika

Umowa leasingu z 2018 r. – na co zwracać uwagę

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania w podatkowych kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej. Zmianie uległy nie tylko przepisy dotyczące wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów, lecz także regulacje dotyczące leasingu, najmu oraz umów o podobnym charakterze...

Umowa leasingu z 2018 r. – na co zwracać uwagę

Podatnicy nie wiedzą jak rozliczać VAT od sprzedaży nieruchomości komercyjnych

Sprzedaż hoteli, galerii handlowych, sklepów, biurowców i innych obiektów o charakterze komercyjnym zazwyczaj stanowi transakcje o wielomilionowych wartościach. Niestety, ich opodatkowanie VAT wciąż pozostaje kwestią sporną. Tymczasem nabywcy, chcąc skutecznie zaplanować budżet, oczekują jasnych wskazówek, jaki podatek są zobowiązani zapłacić i czy mogą liczyć na jego zwrot. Jednak Ministerstwo Finansów, zamiast wydać objaśnienie, rozkłada ręce...

Podatnicy nie wiedzą jak rozliczać VAT od sprzedaży nieruchomości komercyjnych

Podwójne ograniczenie dla gwarancji i poręczeń

Rok 2018 był rokiem dużych zmian w podatkach dochodowych. Zmiany dotknęły m.in. tzw. cienkiej kapitalizacji, czyli możliwości zaliczenia kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych. Wprowadzony został także przepis określający limit kosztów podatkowych dla niektórych usług niematerialnych, wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości oraz przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek...

Podwójne ograniczenie dla gwarancji i poręczeń