Robert Nogacki

Robert Nogacki

Umowa leasingu z 2018 r. – na co zwracać uwagę

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady rozliczania w podatkowych kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej. Zmianie uległy nie tylko przepisy dotyczące wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów, lecz także regulacje dotyczące leasingu, najmu oraz umów o podobnym charakterze...

Umowa leasingu z 2018 r. – na co zwracać uwagę

Podatnicy nie wiedzą jak rozliczać VAT od sprzedaży nieruchomości komercyjnych

Sprzedaż hoteli, galerii handlowych, sklepów, biurowców i innych obiektów o charakterze komercyjnym zazwyczaj stanowi transakcje o wielomilionowych wartościach. Niestety, ich opodatkowanie VAT wciąż pozostaje kwestią sporną. Tymczasem nabywcy, chcąc skutecznie zaplanować budżet, oczekują jasnych wskazówek, jaki podatek są zobowiązani zapłacić i czy mogą liczyć na jego zwrot. Jednak Ministerstwo Finansów, zamiast wydać objaśnienie, rozkłada ręce...

Podatnicy nie wiedzą jak rozliczać VAT od sprzedaży nieruchomości komercyjnych

Podwójne ograniczenie dla gwarancji i poręczeń

Rok 2018 był rokiem dużych zmian w podatkach dochodowych. Zmiany dotknęły m.in. tzw. cienkiej kapitalizacji, czyli możliwości zaliczenia kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych. Wprowadzony został także przepis określający limit kosztów podatkowych dla niektórych usług niematerialnych, wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości oraz przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek...

Podwójne ograniczenie dla gwarancji i poręczeń

Kiedy następuje sprzedaż gruntu niezabudowanego?

Co do zasady sprzedaż niezabudowanego gruntu, innego niż budowlany, podlega zwolnieniu z VAT. Przykładowo więc w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz braku przeznaczenia go w decyzji o warunkach zabudowy lub nieprzeznaczenia terenów pod zabudowę, zastosować należy zwolnienie z podatku VAT. Jest to zwolnienie obligatoryjne i nabywca takiego gruntu będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości.

Kiedy następuje sprzedaż gruntu niezabudowanego?

Zagraniczny serwer bez podatku u źródła

Płatności transgraniczne do podmiotów zagranicznych za różnego rodzaju usługi budzą coraz większe zainteresowanie organów skarbowych. Dzieje się tak głównie za sprawą prawidłowego opodatkowania ryczałtowo dochodów uzyskiwanych w Polsce przez podmioty niebędące polskimi rezydentami ...

Zagraniczny serwer bez podatku u źródła