Pobierz e-pity 2018
Robert Nogacki

Robert Nogacki

Korekta ceny transferowej w 2019 r.

W toku prowadzonej działalności występują sytuacje, w których poziom ceny transferowej w trakcie roku nie ulega znaczącym modyfikacjom, w efekcie powodując odchylenia pomiędzy zrealizowanym poziomem rentowności podmiotu powiązanego a rynkowym. W konsekwencji powyższego na koniec roku przeprowadzane są korekty, aby transakcje odzwierciedlały warunki rynkowe ...

Korekta ceny transferowej w 2019 r.

WSA kolejny raz upomina fiskusa za pazerność

Przedsiębiorca działający w dobrej wierze, w zaufaniu do instytucji godnej zaufania, wypełniający wszystkie obowiązki zgodnie z zaleceniami samych organów, a jedynie popełniający błąd, który następnie skorygował bez uszczuplenia kasy Skarbu Państwa, nie może być z tego tytułu obarczany dodatkowymi sankcjami podatkowymi ...

WSA kolejny raz upomina fiskusa za pazerność

Centralny Rejestr Faktur – kolejna broń fiskusa

Blisko po 10 latach od opublikowania Zielonej Księgi polski ustawodawca zamierza urzeczywistnić idee w niej zawarte i ustanowić w porządku prawnym Centralny Rejestr Faktur. Pomysł ten jest więc niejako kalką koncepcji zaprezentowanej w omawianym opracowaniu. Warto jednak dodać, że ...

Centralny Rejestr Faktur – kolejna broń fiskusa

Odpowiedzialność odszkodowawcza organu podatkowego

Niejednokrotnie ze strony organów administracji podatkowej dochodzi do różnych naruszeń i uchybień. Wielu podatników rezygnuje jednak z dochodzenia należnych im roszczeń i naprawienia wyrządzonej szkody, ponieważ nie mają świadomości, iż takie prawo im przysługuje. Tymczasem przepisy Ordynacji podatkowej ...

Odpowiedzialność odszkodowawcza organu podatkowego

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Ustawodawca, formułując przepisy Ordynacji podatkowej, uwzględnił nie tylko odpowiedzialność podatkową samego podatnika za zobowiązania podatkowe, ale również posiłkowo odpowiedzialność tzw. osób trzecich. Takie przeniesienie odpowiedzialności na osoby spoza ...

Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Przyszłość interpretacji podatkowych

Stanowisko fiskusa i sądów administracyjnych w zakresie funkcji gwarancyjnej indywidualnych interpretacji podatkowych zmienia się na przestrzeni lat, a przedsiębiorcy nie mogą już być pewni ochrony, jaką daje im interpretacja ...

Przyszłość interpretacji podatkowych