Nowe druki PIT-2, PIT-2A i PIT-3 na 2023 rok udostępnione na stronie e-deklaracje.gov

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów udostępniło nowe druki PIT-2, PIT-2A i PIT-3 na rządowej stronie e-deklaracji.  Nowe druki będą miały zastosowanie do 2023 roku.

Podatnicy mogą już pobierać nowe druki PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3 z rządowej strony e-deklaracje. Nowe druki będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 roku. Kto złoży PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3 w 2023 roku?

Źródło: shutterstock

PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3 - jakie wersje dla 2023 roku?

Konsekwencją wprowadzenia zmian do formularzy PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3 jest również zmiana wersji druku. W związku z tym obowiązującą wersją na 2023 rok będzie:

 1. Wersja 9. druku PIT-2,
 2. Wersja 8. Druku PIT-2A,
 3. Wersja 8. Druku PIT-3.

Dla kogo druk PIT-2?

Druk PIT-2 jest oświadczeniem składanym przez pracowników, zleceniobiorców, czy członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek. W 2023 roku zmieni się jego wygląd. Nowy druk przygotowany przez MF stał się bardziej kompleksowy, zawiera szereg dotychczasowych oświadczeń, jakie zmuszony jest składać w zakładzie pracy pracownik.

Źródło: mf

I tak, nowy druk PIT-2 zawiera szereg oświadczeń pracownika:

 • Oświadczenie podatnika o stosowaniu pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek,
 • Oświadczenie podatnika o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów (z małżonkiem / jako osoba samotnie wychowująca dziecko),
 • Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 • Oświadczenie podatnika o spełnieniu warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień tj. ulga dla rodzin 4+, ulga powrót, ulga dla pracujących seniorów,
 • Wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
 • Wniosek podatnika o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu,
 • Wniosek podatnika o niepobieraniu zaliczek w roku podatkowym.

Jeżeli zatem pracownik wyraża chęć m.in. wspólnego rozliczania z małżonkiem bądź rozliczenia dochodów na zasadach ulgi dla samotnego rodzica – wypełnia druk PIT-2. Konsekwencją tego jest ulgowe naliczanie zaliczek na podatek PIT przez pracodawcę.

Jeśli masz wątpliwości, czy powinieneś złożyć PIT-2 w swoim zakładzie pracy w 2023 roku, zapoznaj się z artykułem ,,Nowy wzór PIT-2. Czy pracownicy powinni ponownie złożyć oświadczenia w 2023 roku?” oraz ,, Czy emeryt / rencista powinien złożyć PIT-2?”.

Warto pamiętać, że w 2023 roku, po raz pierwszy oświadczenie PIT-2 będą mogli złożyć pracownicy świadczący pracę na podstawie umowy zlecenia. Więcej o tym w artykule ,, MF: Przewodnik dla podatnika po oświadczeniu PIT-2. Zmiany 2022”.

 

Dla kogo druk PIT-2A?

W 2023 roku również druk PIT-2A będący oświadczeniem/ wnioskiem, dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnika ulegnie zmianie.

Z druku PIT-2A w nowej wersji 8. skorzystają w szczególności osoby otrzymujące emeryturę lub rentę z zagranicy, stypendium, świadczenie z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, a także osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych.

Źródło: mf

 

Dla kogo druk PIT-3?

Oświadczenie PIT-3 jest drukiem stosowanym dla celów obliczania przez organ rentowy miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnika otrzymującego:

 1. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 2. emerytury i renty krajowe, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty strukturalne, renty socjalne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

Źródło: mf

Najczęściej zadawane pytania

1. Kto złoży PIT-3 w 2023 roku?

Oświadczenie PIT-3 jest drukiem stosowanym dla celów obliczania przez organ rentowy miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnika otrzymującego zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, emerytury i renty krajowe, świadczenia przedemerytalne oraz ...

2. Kto złoży PIT-2A w 2023 roku?

Z druku PIT-2A w nowej wersji 8. skorzystają w szczególności osoby otrzymujące emeryturę lub rentę z zagranicy, stypendium, świadczenie z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, a także osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych ...

3. Kto złoży PIT-2 w 2023 roku?

Druk PIT-2 jest oświadczeniem składanym przez pracowników, zleceniobiorców, czy członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek. W 2023 roku zmieni się ...

PIT-2Podatek PITWspólne rozliczenie PITRozliczenie roczne