Nowa funkcjonalność w systemie gospodarowania odpadami BDO

W ramach realizacji prac nad Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 29 czerwca  2020 r.  udostępniono w zakresie modułu sprawozdawczości  funkcjonalność, pozwalającą na składanie rocznych sprawozdań  o wytwarzanych odpadach  i  gospodarowaniu nimi.

» Kto powinien złożyć sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami?

Należy pamiętać, że termin składania ww. sprawozdań za 2019 r. został przesunięty do 31 października br., z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć swoje  sprawozdania w terminie do 11 września br.

Jednocześnie przypominamy, że również do 11 września br. przesunięty został termin składania za 2019 r. rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (dotyczy m.in. wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i  akumulatory itd.).

W ramach realizacji prac nad modułem sprawozdawczości 1 czerwca br.  udostępniono API w zakresie wytworzonych elementów tego modułu wraz z dokumentacją techniczną.

» Ewidencja odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Opracowane API umożliwia dostosowanie oprogramowania zewnętrznego do komunikacji z BDO, dzięki czemu podmiot może wykonywać działania w BDO z poziomu własnego systemu informatycznego. Interfejs do integracji wykonany jest w technologii RESTful API.

Wszystkie podmioty zainteresowane integracją wykorzystywanego oprogramowania z BDO, zachęcamy do kontaktu na adres e-mail: [email protected] .

Pytania dotyczące API prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]

Źródło: bdo.mos.gov.pl

BDO