Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wyższy limit przychodów dla wniosków o świadczenie postojowe za grudzień, styczeń oraz luty

Iwona Maczalska 01.12.2020 14:06 (aktualizacja: )

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zmianie wysokości przychodów uprawniających do wnioskowania o świadczenie postojowe po raz pierwszy, za miesiąc grudzień 2020 roku oraz styczeń i luty 2021 roku. Limit przychodów dla wniosków o postojowe od 1 grudnia będzie wyższy niż w poprzednim kwartale.

» Jakie warunki musi spełnić zleceniobiorca, by samodzielnie wnioskować o postojowe po 24 lipca?

Od 1 grudnia 2020 roku zmianie ulegnie limit przychodów dla osób na umowach cywilnoprawnych, które wystąpią o pierwsze świadczenie postojowe – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowy limit dotyczyć będzie wyłącznie wniosków o postojowe składanych w grudniu 2020 roku oraz styczniu i lutym 2021 roku. 

Nowy limit dla wniosków o postojowe od 1 grudnia

Źródło: twitter.com/zus_pl

Wyższy limit przychodów od 1 grudnia dla wniosków o postojowe

1 grudnia podwyższeniu ulegnie limit przychodów dla osób na umowach cywilnoprawnych, które będą wnioskowały o świadczenie postojowe po raz pierwszy. Wyniesie on 15.506,79 zł, a więc więcej niż w przypadku wniosków składanych w okresie czerwiec – sierpień (15.073,44 zł).

Zmiana powyższego limitu wynika ze wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 roku, w stosunku do drugiegoo kwartału 2020 roku. 

Pierwsze postojowe dla zleceniobiorców - kluczowy limit przychodów

Jednym z kryteriów ubiegania się o wypłatę pierwszego postojowego przez osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, jest uzyskanie przez nich przychodu w wysokości uprawniającej do skorzystania ze świadczenia. W świetle obowiązujących przepisów kluczowe znaczenie ma uzyskanie przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpiło złożenie wniosku - w kwocie nieprzekraczającej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS - obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Oznacza to, że limit przychodów dla świadczenia postojowego za miesiąc grudzień, styczeń oraz luty wzrośnie do kwoty 15 506,79 zł (5.168,93 zł zł x 300%) – z obecnie obowiązującego limitu 15.073,44 zł.

Wniosek o postojowe dla zleceniobiorców na druku RSP-C

Osoby zainteresowane wnioskowaniem o pierwsze postojowe w okresie od 1 grudnia powinny złożyć stosowny wniosek w ZUS. W tym celu Zakład udostępnił druk RSP-C za pośrednictwem którego można wnioskować o postojowe. Druk RSP-C dostępny jest w Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS. 

Uwaga! Jeśli jesteś zleceniobiorcą, a zleceniodawca odmówił złożenia wniosku za Ciebie, to nic straconego. Wniosek o postojowe możesz złożyć samodzielnie, na druku RSP-CZ. Więcej na ten temat w artykule ,,Wniosek RSP-CZ o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców dostępny już w PUE

". 

Świadczenie postojoweKoronawirus w PolsceHOT