Niskie podatki od 1 lipca. Kiedy wpłynie pierwsze wynagrodzenie po zmianach?

Iwona Maczalska

Wielu pracowników ma wątpliwości, czy na ich konto wpłynęło już wynagrodzenie uwzględniające zmiany podatkowe Polskiego Ładu 2.0. Pytają, czy wypłatę w nowej kwocie otrzymają jeszcze w lipcu, czy może dopiero w sierpniu. Wyjaśniamy.

» Wchodzą w życie przepisy Polskiego Ładu 2.0

1 lipca weszły w życie nowe przepisy Polskiego Ładu 2.0., nazywane inaczej  ,,Niskimi podatkami”. Zakładają one kolejne, rewolucyjne zmiany w podatkach dotyczące m.in. zmniejszenia I progu podatkowego z 17% na 12%. Na zmianach część podatników skorzysta, inni choć tymczasowo dostaną niższe wypłaty, finalnie powinni otrzymać wyrównanie w rozliczeniach rocznych w 2023 roku. Kiedy pracodawca wypłaci pensje uwzględniające nowe przepisy Polskiego Ładu 2.0?

» Część podatników zapłaci wyższe zaliczki na podatek PIT od 1 lipca. MF tłumaczy kto i dlaczego

Niskie podatki - kiedy nowa wypłata?

Źródło: shutterstock

Od kiedy nowa wysokość wynagrodzenia? Liczy się termin wypłaty

W myśl przepisów ustawy o PITprzychód pracownika powstaje w miesiącu otrzymania wynagrodzenia od pracodawcy. Kluczowy jest zatem termin przelewu środków bądź przekazania pensji do rąk pracownika. Oznacza to, że wynagrodzenie za czerwiec, które jest otrzymane przez pracownika w lipcu, stanowi przychód lipca a zatem powinno być już opodatkowanie stawką 12%.

Podsumowując, wszystkie wypłaty, które będą realizowane od 1 lipca włącznie, powinny być wypłacane w świetle nowych przepisów z uwzględnieniem:

  1. Niższego, 12% podatku PIT,
  2. Bez uwzględnienia kwoty wolnej od podatku (chyba, że jest to korzystniejsze z uwagi na sytuację pracownika.

Oznacza to, że wypłata w lipcu, nawet jeśli oficjalnie dotyczy ona miesiąca czerwca powinna zostać wypłacona już w świetle znowelizowanych przepisów.

 

Uwaga! Jeśli z różnych powodów pracodawca pobrał w lipcu zaliczkę na podstawie starych przepisów obowiązujących do 30 czerwca. i nie zdążył jeszcze przekazać tej zaliczki do urzędu skarbowego (ma na to czas do 20 sierpnia), zobowiązany jest on do niezwłocznego zwrócenia podatnikowi (pracownikowi) tej części pobranej zaliczki, która przekracza zaliczkę obliczoną na podstawie nowych przepisów.

Polski Ład 2.0. Ile wyniesie moje nowe wynagrodzenie od 1 lipca?

Osoby, które mają obawy przed samodzielnym wyliczaniem wynagrodzenia od 1 lipca mogą skorzystać z nowego kalkulatora wynagrodzeń przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Nowe narzędzie aktualnie skierowane jest wyłącznie do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz zleceniu. Więcej na ten temat w artykule ,, MF przygotowało kalkulator wynagrodzeń Polskiego Ładu. Oblicz swoją pensję od 1 lipca”.

Polski ŁadPodatek PITKwota wolna od podatku