Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nadchodzi cyfryzacja w podatku akcyzowym

Redakcja PIT.pl 06.02.2023 17:30 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów poinformowało za pośrednictwem portalu PUESC o nowych obowiązkach dla podmiotów nabywających lub dostarczających wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane z zapłaconą akcyzą, które wejdą w życie już 13 lutego 2023 r. Jednocześnie, przesunięta została data wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych wyłącznie w postaci elektronicznej na 1 lutego 2024 r.

Nowe obowiązki w zakresie wewnątrzwspólnotowego obrotu wyrobami akcyzowymi

Nowe przepisy są implementacją postanowienia dyrektywy UE 2020/262 z 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego.

Na podatników nałożony zostanie obowiązek rejestracyjny w Systemie EMCS, który umożliwi stosowanie elektronicznych uproszczonych dokumentów towarzyszących e-SAD. Stosowanie dokumentu e-SAD będzie obowiązkowe na terytorium całej UE. Nowy obowiązek obejmie podmioty, które nabywają wewnątrzwspólnotowe wyroby akcyzowe objęte zharmonizowaną akcyzą, dopuszczone do konsumpcji na terytorium Unii Europejskiej (co do zasady z zapłaconą akcyzą).

Podmioty, które obecnie wykorzystują papierowy uproszczony dokument towarzyszący (dokument UDT) będą musiały posiadać numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy lub numer akcyzowy uprawnionego wysyłającego.

Już od 2 stycznia bieżącego roku podatnik może złożyć wniosek na portalu PUESC o uzyskanie:

  • numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy,
  • numeru akcyzowego uprawnionego wysyłającego.

W przypadku jednorazowego nabycia wewnątrzwspólnotowego lub jednorazowej dostawy wewnątrzwspólnotowej, również możliwe będzie uzyskanie numeru akcyzowego. Numer wydany na jednorazowe potrzeby ważny będzie przez 3 miesiące. Wszystkie numery akcyzowe ważne będą od 13 lutego bieżącego roku.

Podatnicy zainteresowani uzyskaniem numeru akcyzowego powinni złożyć wniosek na PUESC, gdzie automatycznie po złożeniu kompletnego wniosku nadany zostanie numer akcyzowy. Organem właściwym w sprawach numerów akcyzowych uprawnionych odbiorców oraz numerów akcyzowych uprawnionych wysyłających jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Elektroniczna ewidencja akcyzowa od kolejnego roku

Nowym obowiązkiem będzie także prowadzenie ewidencji akcyzowej w formie elektronicznej oraz raportowanie danych do Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA). Podatnicy mają jednak czas na przygotowanie się do wejścia w życie kolejnych przepisów, gdyż zaczną one obowiązywać od 2024 roku.

Na gruncie wdrażanych zmian w zakresie wypełniania formalności w podatku akcyzowym można zauważyć coraz częstsze wprowadzane udogodnień w postaci rozwiązań elektronicznych. Ich celem jest przyspieszenie oraz ułatwienie podejmowania działań przez podatników, a także minimalizacja ryzyka błędu. Z pewnością systemy elektroniczne pozwalają również fiskusowi na bardziej sprawne działania i lepszy dostęp do informacji. Czy w przypadku podatku akcyzowego nowy portal elektroniczny spełni swoją rolę? Już wkrótce przekonają się o tym podatnicy.

Autor: Remigiusz Fijak, Partner Associate ID Advisory

Inne podatkiWNT i WDT