Nabór ciągły do programu Maluch+. Wnioski można składać do końca 2025 r.

Redakcja PIT.pl

Uruchomiono ciągły nabór wniosków do programu Maluch +. Wnioski będzie można składać aż do końca 2025 r. Dla kogo skierowany jest program?

W ciągu ostatnich 8 lat liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w całym kraju niemal potroiła się z 84 tys. w 2015 roku do 232 tys. w roku 2023.

– W 2015 roku funkcjonowało zaledwie 2,9 tys. instytucji opieki na terenie całego kraju. W czerwcu 2023 r. było ich już ponad 8 tys. Dzisiaj średnio co trzecie dziecko w wieku do 3 lat objęte jest opieką żłobkową, 8 lat temu było to co dziewiąte dziecko. To pokazuje, jak dużo już udało się osiągnąć. Nie spoczywamy jednak na laurach, dostępność opieki nad najmłodszymi dziećmi jest dla rodziców ogromnie ważna. Dlatego zwiększyliśmy nakłady na program Maluch+ do 5,5 mld zł – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Źródło: shutterstock

Likwidujemy białe plamy

Nowa odsłona Programu Maluch+ rozwiązuje istotne problemy i przełamuje wiele barier, które hamowały rozwój kompleksowego systemu opieki instytucjonalnej dla najmłodszych dzieci w Polsce.

Dzięki nowym zasadom docieramy do każdej gminy w Polsce i oferujemy wsparcie finansowe każdemu zainteresowanemu samorządowi gminnemu. W ramach zakończonego 19 lutego br. naboru, wojewodowie będą podpisywać umowy na utworzenie w ramach programu Maluch+ blisko 80 tysięcy miejsc opieki, w tym ok. 38 tysięcy miejsc opieki przez gminy. Blisko 40 proc. tych umów dotyczy tzw. białych plam, czyli obszarów, na których obecnie brakuje miejsc w instytucjach opieki. Tym samym liczba „białych plam” zmniejszy się z 1105 do 683 – wylicza minister Marlena Maląg.

 

Rusza nabór ciągły do programu Maluch+

Mimo dokonanego rozstrzygnięcia, program dalej cieszy się dużym zainteresowaniem. Do MRiPS stale kierowane są zapytania, czy istnieje możliwość aplikowania o środki.

– W związku z tym ogłosiliśmy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie – nabór o charakterze ciągłym. O środki na tworzenie i funkcjonowanie miejsc mogą aplikować te same podmioty, co w poprzednim naborze. Wciąż zachowujemy jednak zasadę pierwszeństwa gmin – podkreśla szefowa resortu rodziny. Jak dodaje, docelowo w ramach nowej odsłony programu powstać ma ponad 102 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. 

 

Do kiedy wnioski?

Wnioski można składać do końca 2025 r. lub do momentu wyczerpania środków lub osiągnięcia wskaźników.

W ramach naboru dokonywany będzie podział środków między jednostkami samorządu terytorialnego a innymi podmiotami. Środki kierowane będą przede wszystkim do gmin, na terenie których nie funkcjonują żadne instytucje opieki.

– Wspólnie możemy osiągnąć cel Programu, co oznacza poprawę jakości instytucjonalnej opieki nad  dziećmi do lat 3, która przyczyni się do wzrostu dostępności miejsc opieki na  terytorium całego kraju, a także pozwoli rodzicom łączyć pracę zawodową z  wychowaniem  najmłodszych dzieci.

Jeszcze raz zachęcamy wszystkie podmioty, szczególnie gminy, do aplikowania o dostępne środki – mówi minister rodziny Marlena Maląg.

 

źródło: MPiPS

ZUSZasiłki