MPiPS zapewnia: Podwyżka płacy minimalnej bez wpływu na prawo do 500+

13.09.2018 08:00 (aktualizacja: )

Trwa przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji o Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października br. do 30 września 2019 r. Decyzje wydawane są na cały okres.

 

Prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko, na nowy okres świadczeniowy, jest wyliczane na podstawie dochodu z 2017 r. Świadczenie od drugiego dziecka ma charakter powszechny i jest niezależne od dochodu.

 

Podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 2019 roku nie skutkuje weryfikacją przyznanego już świadczenia wychowawczego.

Źródło: MPiPS

Płaca minimalnaUlga na dzieci