mObywatel nowym cyfrowym dokumentem tożsamości. Będą jednak wyjątki

Redakcja PIT.pl

Sejm przyjął ustawę regulującą zasady korzystania z usługi mObywatel. Za jej sprawą dowód osobisty w smartfonie będzie tak samo ważny jak ten plastikowy. Będą jednak wyjątki.

Pierwsza w Polsce ustawa poświęcona aplikacji, zyskała szerokie poparcie wśród parlamentarzystów. „Sejm przyjął ustawę zdecydowaną większością głosów (436 posłów za), za co bardzo dziękuję. To świadczy o tym, że cyfryzacja usług publicznych jest potrzebna, a społeczeństwo oczekuje tych zmian. Czeka nas rewolucja cyfrowa, na której wszyscy skorzystamy: dowód osobisty w smartfonie będzie tak samo ważny jak ten plastikowy” – mówi Adam Andruszkiewicz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: shutterstock

Nowy – cyfrowy dokument tożsamości

Trzeba podkreślić, że cyfrowy dokument tożsamości to nie jest dowód osobisty w postaci elektronicznej – to zupełnie nowy dokument (funkcjonujący niezależnie od dowodu osobistego), którym będziemy mogli posługiwać w kraju. „Ten elektroniczny dokument będzie powszechnie respektowany – w urzędach, bankach i w każdym miejscu, gdzie załatwiamy nasze sprawy i musimy pokazać dokument tożsamości. Teraz będziemy mogli posłużyć się też aplikacją mObywatel. To przełomowy krok w rozwoju cyfryzacji i e-administracji w Polsce. Podobnie jak kolejne funkcje, które pojawiają się w aplikacji i usprawniają relacje na linii obywatel – administracja publiczna. Dziękuję za zaangażowanie całemu zespołowi Cyfryzacja KPRM z ministrem Januszem Cieszyńskim na czele, bez wsparcia którego tak sprawne uchwalenie ustawy nie byłoby możliwe” – zaznaczył minister Andruszkiewicz.

Przypominamy, że cyfrowym dokumentem tożsamości nie będziemy mogli posłużyć się przekraczając granicę kraju (tu wciąż wymagane będzie okazanie dowodu osobistego w postaci tradycyjnej albo paszportu) oraz wnioskując o dowód osobisty.

Każdy użytkownik będzie informowany o zmianie danych w rejestrach państwowych, z których pobierane są dane do cyfrowego dokumentu tożsamości, oraz konieczności aktualizacji tych danych.

mObywatel do usług!

Już dziś, przy pomocy aplikacji mObywatel, możemy złożyć np. wniosek o refundację podatku VAT za paliwa gazowe. Nowa ustawa przewiduje zbudowanie narzędzia, które umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego i innym pomiotom udostępnianie w mObywatelu lokalnych dokumentów, np. karty mieszkańca miasta czy kart członkowskich, np. klubu seniora, klubu sportowego czy innych. – „To rozwiązanie, które kompleksowo odpowiada na potrzeby mieszkańców. Jeśli samorząd wystąpi np. o dołączenie do mObywatela karty miejskiej, będzie to możliwe. Samorządy będą mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi wydanymi dla obywateli ” – wyjaśnia minister.

Wygodnie i bezpiecznie

Wkrótce możliwe będzie też wykorzystywanie aplikacji mObywatel jako drugiego czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego.

„Aplikacja rządowa ma przypominać, porządkować i informować o korespondencji urzędowej, a także umożliwiać e-płatności urzędowe. To będzie nasz cyfrowy asystent do kontaktów z urzędami” – podkreśla sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W mObywatelu dostępne będą również usługi e-Urzędu Skarbowego. Aplikacja umożliwi także płacenie online za usługi administracyjne, czyli np. wydanie dokumentów, wniosków czy uiszczanie opłat skarbowych.

Aktualnie użytkownicy aplikacji mObywatel mają dostęp do kilkunastu usług. Od 9 stycznia 2023 w aplikacji dostępna jest mLegitymacja emeryta-rencisty, którą pobrało już prawie 280 tys. użytkowników. Dostępne są także legitymacja adwokacka i poselska.

Po wejściu w życie ustawy, w mObywatelu pojawią się nowe cyfrowe dokumenty:

 1. dokumenty poświadczające prawo wykonywania zawodu medycznego:
 • prawo wykonywania zawodu: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego,
 • ograniczone prawo wykonywania zawodu: pielęgniarki, położnej.
 1. Legitymacja osoby niepełnosprawnej
 2. Legitymacja służbowa nauczyciela
 3. Legitymacja doktoranta
 4. Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy

Każdy student będzie w pierwszej kolejności otrzymywał cyfrową wersję legitymacji studenckiej, która dostępna będzie w aplikacji mObywatel. Natomiast mLegitymacja szkolna będzie dostępna dla każdego ucznia, jeśli rodzic nie wyrazi sprzeciwu.

Aplikacja mObywatel została pobrana do tej pory przez niemal 10 mln Polaków.

Jeśli nie masz jeszcze aplikacji mObywatel, możesz ją pobrać na systemy Android z Google Play lub iOS z App Store. Aby zacząć z niej korzystać, zaloguj się przez profil zaufany. Więcej informacji na: gov.pl/mobywatel.

 

Aplikacja mObywatel jest bezpłatna. Dzięki niej już teraz obywatele mogą miedzy innymi:

 • w bezpieczny sposób pobierać i okazywać swoje dane,
 • potwierdzać nabyte uprawnienia kierowcy,
 • sprawdzać swoje punkty karne,
 • zgłosić naruszenie środowiskowe,
 • korzystać z mLegitymacji emeryta-rencisty ZUS,
 • korzystać z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej,
 • korzystać z mLegitymacji adwokackiej,
 • korzystać z mLegitymacji poselskiej,
 • złożyć wnioski w wybranych obszarach,
 • realizować eRecepty bez podawania numeru PESEL,
 • przechowywać potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19.

Źródło: Ministerstwo cyfryzacji

Inne podatki