Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Minimalne wynagrodzenie a roczny PIT za 2019 r.

Piotr Szulczewski 14.02.2020 09:30 (aktualizacja: )

Osoby, które w 2019 r. otrzymywały wyłącznie minimalne wynagrodzenie za pracę muszą rozliczyć się z podatku składając roczny PIT. Ile zwrotu podatku otrzymają osoby, które zarabiały 2250 zł brutto rocznie w 2019 r.? Sytuacja w 2019 r. będzie odmienna niż w latach poprzednich ze względu na zmianę w trakcie roku stopy pobieranego podatku – z 18% na 17,75%.

Mimo znaczących zmian w przepisach prawa podatkowego, osoba uzyskująca za 12 miesięcy 2250 zł, czyli dokładnie tyle ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę, o ile zarabiała na podstawie umowy o pracę i nie dojeżdżała do pracy z innej miejscowości, nie ma możliwości liczyć na znaczny zwrot podatku wynikający z rocznego PIT. Obniżona stawka podatku oraz podwyższone koszty uzyskania wpływały na wysokość wypłat w trakcie roku, nie zaowocują jednak znaczącymi zmianami w zwrocie podatku. 

Jeśli pracodawca w trakcie roku stosował do takiej osoby ulgę w PIT (tzn. obniżał zaliczki w trakcie roku o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek), osoby takie nie otrzymają prawie w ogóle zwrotu nadpłaconego podatku. Inaczej jest w przypadku zarabiających, którzy ulgi nie zastosują. Tu zwrot będzie wynosił prawie 550 zł (w roku poprzednim kwota ta wyniosłaby 556 zł). Te osoby jednak w trakcie roku posiadały niższe wynagrodzenie, a zatem ostatecznie ich sytuacja pozostaje podobna do tej pierwszej grupy.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Rozliczenie PIT z wynagrodzenia minimalnego z ulgą na PIT w trakcie roku

Stosując w trakcie roku zaliczki na podatek, płatnik oblicza je według stawki 18% do września włącznie i według 17% - za okres październik – grudzień. Za te trzy miesiące również stosowana jest wyższa kwota uzyskania przychodów – 250 zł zamiast 111,25 zł. Jednocześnie kwota zmniejszająca miesięcznie wynosi 1/12 z 525,12 zł). Za okres 12 miesięcy zaliczka na podatek wyniesie 1476 zł.

Po odjęciu od rocznej kwoty brutto (27.000 zł) kosztów uzyskania w wartości po 111,25 za pierwsze za okres styczeń – wrzesień i po 250 zł za okres październik – grudzień) i składek emerytalnej, rentowej i wypadkowej (12* 308,48 zł = 3701,76) podstawa opodatkowania wyniesie 21546,99, czyli po zaokrągleniu –21547 zł. Podatek roczny obliczony według stawki 17,75% wyniesie 3824,59 i po odjęciu kwoty zmniejszającej rocznej 548,30 będzie on równy 3276,29 zł. Od tej kwoty odejmuje się 7,75% ustalenia podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne czyli 1805,64, w efekcie podatek za cały rok, wynikający z rozliczenia podatkowego wynosi 1470,65, czyli po zaokrągleniu 1471 zł.

Z tak wykonanego rozliczenia podatnik uzyska prawo do zwrotu 5 zł.

Rozliczenie PIT z wynagrodzenia minimalnego bez ulgi na PIT w trakcie roku

Jeżeli jednak płatnik nie pobiera kwoty zmniejszającej (tzw. ulgi w PIT), to podstawowy zwrot nadpłaconego podatku z PIT wyniesie 548,30.  Tu bowiem cała kwota ulgi nie będzie trakcie roku rozliczana (9miesięcy po 46,34 i trzy miesiące po 43,76 zł). 

Założeniem wyliczenia jest wypłata wynagrodzenia w miesiącu kolejnym po miesiącu wykonania pracy, czyli zgodnie z przepisami prawa pracy.  

Płaca minimalnaRozliczenie rocznePIT-37Kwota wolna od podatkuPłatnik PIT