MF zaktualizowało dokumentację dla kas wirtualnych

Resort finansów zaktualizował dokumentację techniczną przeznaczoną dla producentów kas wirtualnych:

  • Opis techniczny protokołu komunikacyjnego kasa – Centralne Repozytorium Kas – Specyfikacja komend_v2.0.4
  • Centralne Repozytorium danych o sprzedaży detalicznej. Usługi dodatkowe dla środowiska testowego_1.0.4
  • Centralne Repozytorium Kas – Opis usługi sprawdzającej kod weryfikujący paragonu_v1.0.0

Zaktualizowane dokumenty zawierają informację dotyczące m.in. struktury komend i danych wymienianych pomiędzy urządzeniami fiskalnymi i repozytorium oraz usługi sprawdzenia kodu weryfikującego paragonu wystawionego przez kasę w postaci oprogramowania.

Nowe dokumenty znajdują się w zakładce Dokumentacja.

Źródło: MF

Kasy fiskalne