MF wnioskuje o niższą stawkę VAT na odzież niemowlęcą i obuwie dla dzieci

Katarzyna Sudaj

Minister finansów Marian Banaś zaapelował o zintensyfikowanie prac legislacyjnych w Komisji Europejskiej nad wnioskiem dotyczącym reformy stawek VAT, w tym możliwości obniżenia stawek podatku od towarów i usług na odzież i obuwie dla dzieci.

MF poinformowało, że już po raz drugi Polska wystąpiła do prezydencji fińskiej z wnioskiem przyspieszenie prac legislacyjnych nad reformą stawek VAT. Wcześniej minister Marian Banaś poruszył tę kwestię w swoim wystąpieniu podczas posiedzenia Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) 9 lipca 2019 r., które dotyczyło priorytetów i programu prac prezydencji fińskiej w Radzie Unii Europejskiej.

Dla Polski to bardzo ważna kwestia, aby poprzez preferencyjne stawki podatku VAT na obuwie dla najmłodszych i odzież niemowlęcą wspierać rodziny i móc realizować założenia rządowej polityki prorodzinnej.

Przypomnijmy, że tylko niektóre państwa członkowskie UE mogą korzystać z uzyskanego jeszcze przed rozszerzeniem UE w 2004 r. specjalnego odstępstwa i stosują obecnie niższy VAT.

VATUlga na dzieci