MF tłumaczy jak przekazać 1,5% OPP, jednak nie każdy może to zrobić

Ewelina Czechowicz

Resort finansów w piątek przypomina o tym, że podatnicy rozliczający zeznanie roczne mogą przekazać w deklaracji za 2022 r. 1,5 proc. wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jednak przez zmiany w Polskim ładzie nie każdy będzie mógł wesprzeć organizacje i przekazać pomoc. Warto jednak sprawdzić, czy możemy komuś pomóc. 1,5 proc. dla OPP nic nie kosztuje, a jest źródłem pomocy dla wielu potrzebujących. 

Zmiany w Polskim ładzie sprawiły, że podjęto decyzję o zwiększeniu wsparcia dla OPP. Żeby przekazać wsparcie, podatnik musi zapłacić podatek należny wynikający z PIT za 2022 r. w pełnej wysokości do 30 czerwca 2023 r.

Kto może przekazać 1,5% OPP?

Jak wyjaśnia resort finansów, podatnik rozliczający PIT za 2022 rok może zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej OPP, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. w 2023 r.

1,5 proc. podatku dla OPP w programie Twój e-PIT

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Ministerstwo Finansów, podatnik, który korzystał z tej możliwości w ubiegłym roku i chce złożyć zeznanie podatkowe za 2022 r. w usłudze Twój e-PIT ma wstawiony w zeznaniu nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5% podatku), ale może tę organizację zmienić. Podatnik może też wskazać cel szczegółowy, jeżeli chce, żeby jego środki przez organizację były odpowiednio wykorzystane.

MF tłumaczy jak przekazać 1,5 proc. OPP, jednak nie każdy może to zrobić

Źródło: Shutterstock

1,5% proc. podatku, przekazywane przez emerytów i rencistów

Emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP, może wskazać wybraną organizację w zeznaniu PIT-37 lub PIT-36. Może też złożyć oświadczenie PIT-OP. Wówczas urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w deklaracji PIT-40A przygotowanej przez organ rentowy. Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym i nie złożyli zeznania PIT-37 lub PIT-36. PIT-OP złożony do 2 maja 2023 r. będzie obowiązywał na kolejne lata. Emeryt lub rencista będzie też mógł w kolejnych latach wycofać, lub zmienić wyrażoną w tym roku zgodę na przekazanie OPP.

Zmiany w Polskim ładzie – nie wszyscy przekażą wsparcie OPP

Jak pisaliśmy na łamach PIT.pl, nie każdy podatnik może przekazać 1,5 proc. wsparcia OPP. W sytuacji, kiedy podatnik uzyskał dochód poniżej 30 000 zł i nie płacił podatku do Urzędu Skarbowego nie ma możliwości przekazania wsparcia OPP.

MF tłumaczy jak przekazać 1,5% proc. OPP, jednak nie każdy może to zrobić

Źródło: screen z programu e-pity.pl

Urząd skarbowy przekaże środki OPP, jeśli podatnik zapłacił w terminie należny podatek

Dodatkowym warunkiem otrzymania wsparcia przez OPP jest zapłata przez podatnika podatku należnego w pełnej wysokości nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Aby urząd skarbowy mógł przekazać OPP środki z zeznania za 2022 r. podatnik musi zapłacić podatek do 30 czerwca 2023 r. Zapłacony podatek jest podstawą obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP.

1 procent dla OPPRozliczenie rocznePolski ŁadTwój e-PIT