MF: Terminy sprawozdawcze w CIT za 2022 r. mają zostać wydłużone

Ewelina Czechowicz

Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców pracuje nad przepisami, które mają pozwolić na wydłużenie  terminu na złożenie zeznania oraz zapłatę podatku CIT.

We wtorkowym komunikacie podano, że  „Ministerstwo Finansów prowadzi prace w kierunku wydania rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2023 roku zarówno terminu składania CIT-8 jak i terminu zapłaty podatku za 2022 rok".

 

[AKTUALIZACJA 17.02: Resort finansów przekazał do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, które wydłuży terminy rozliczenia rocznego podatku CIT. Wydłużenie terminu jest reakcją na postulaty zgłaszane m.in. przez środowiska księgowych. Więcej w artykule ,,Będzie więcej czasu na rozliczenie rocznego CIT za 2022 r. Jest projekt MF".]

Wydłużenie terminu składania zeznań CIT za 2022 r.

Jak wskazał resort finansów wydłużenie terminu składania zeznań CIT za 2022 r będzie dotyczyć wszystkich podatników.

Termin ma zostać wydłużony na: 

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym;
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wydłużenie terminu rozliczenia CIT za 2022 r.

Źródło: shutterstock

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów sprawozdania finansowe należy sporządzić do 31 marca 2023 roku. Kalendarium działań jest następujące:

 

  • 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego
  • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym

Terminy sprawozdawcze w CIT za 2022 r. mają zostać wydłużone

Źródło: MF.gov.pl

Wydłużenie przypadających w 2023 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dotyczy:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych
  • jednostek sektora finansów publicznych 
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS).

 

CITRozliczenie roczne